SV. CYRILA A METODA

FARSKÉ OZNAMY

SVÄTÝCH CYRILA A METODA (5. JÚL)

 

 1. Liturgický kalendár:

Sobota: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00     11:00

 

 1. Slovníčky: Skončil sa školský rok a rovnako zbieranie nálepiek za nedeľné sv. omše pre deti. Tie, ktoré donesú svoje podpísané slovníčky do kostola, dostanú odmenu. Rovnako staršie deti, ktoré si robili 9 prvých piatkov a prinesú podpísané kartičky, dostanú malý darček.

Nemusím zdôrazňovať, že na sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky sme povinní ísť aj cez prázdniny.

 

 1. Afterparty pre birmovancov: Birmovancov a ich animátorov pozývam na opekačku (v prípade priaznivého počasia) v utorok po sv. omši. Samozrejme, pozvanie platí aj na sv. omšu.

 

 1. Zádušná sv. omša: Zádušná sv. omša za zomrelú Zdenku Varechovú, ktorá mala pohreb v čase zákazu verejných bohoslužieb, bude na budúcu nedeľu, 12. júla, o 9:30.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby farnosti.

 

 1. Upratovanie kostola: Pán Boh nech odplatí každú vašu pomoc pre farnosť a pre kostol. Vyjadrujem vďaku za lavičky pred kostolom rodine Gabošovej. Rovnako tým, ktorí pomáhali pri ukladaní dreva, alebo iným spôsobom. Tiež dobrovoľníkom, ktorí pravidelne upratujú a zdobia Boží chrám. V čistení kostola nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 2
 • Horný Kelčov: Mária Šromková a Andrea Šamajová

13. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (28. JÚN)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok.

Štvrtok: Návšteva Panny Márie

Piatok: sv. Tomáša, apoštola – prvý piatok v mesiaci

Nedeľa: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota  nedeľa
VYSOKÁ N. K.    06:30

17:45

17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV   16:00        16:00      11:00

 

 1. Odpustky: Veriaci, ktorý na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla zbožne používa nábožný predmet (napr. ruženec, katechizmus, …) požehnaný pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.

Pán biskup požehná birmovancom a animátorom na záver dnešnej slávnosti katechizmy, aby mohli získať spomínané odpustky.

 

 1. Zádušná sv. omša: Zádušná sv. omša za zomrelého Milana Holuba, ktorý mal pohreb v čase zákazu verejných bohoslužieb, bude na budúcu nedeľu, 5. júla, o 7:15.

 

 1. Upratovanie kostola: Ďakujem animátorom, obecnému úradu, dobrovoľnému hasičskému zboru a všetkým, ktorí ste nejakým spôsobom pomáhali pri príprave na sviatosť birmovania. V upratovaní kostola nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 1
 • Horný Kelčov: Vlasta Kubicová a Jozefína Belková

12. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (21. JÚN)

 

 1. Liturgický kalendár:

Streda: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota  nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30  7:15

10:00

VYŠNÝ KELČOV          16:00 17:00  

 

 1. Odvolanie dišpenzu: Slovenskí biskupi vyjadrujú vďačnosť za trpezlivé prijatie a dodržiavanie výnimočných nariadení spojených s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku.

Naďalej zostáva povinnosť pri vstupe a pobyte v kostole mať zakryté horné dýchacie cesty, aplikovať dezinfekciu na ruky a dodržiavať respiračnú etiketu. Sväté prijímanie sa stále prednostne podáva do rúk a znak pokoja sa vyjadrí úklonom hlavy.

 

 1. Birmovanci: V týždni po večerných sv. omšiach budú mať birmovanci liturgický nácvik. Účasť všetkých je potrebná.

V sobotu ráno o ôsmej bude svätá spoveď pre birmovancov a ich príbuzných. Pri nej bude zbierka na výdavky spojené s birmovkou.

 

 1. Birmovka: Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis o 10:00 hod. Vstup na túto sv. omšu bude umožnený len birmovancom a ich birmovným rodičom. Ostatní, prosím, využite možnosť ísť na sv. omšu ráno, alebo v sobotu večer s nedeľnou platnosťou v Kelčove, prípadne ostaňte na priestranstve pred kostolom (bude ozvučené).

 

 1. Upratovanie kostola: Ďakujem birmovancom a všetkým, ktorí ste včera pomáhali pri upratovaní kostola a okolia. Vďaka patrí i rodine Gabošovej za pozvanie všetkých brigádnikov na výbornú zmrzlinu. V sobotu o úpravu chrámu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 9
 • Horný Kelčov: Daniela Vanková a Mária Vanková

 

11. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (14. JÚN)

 

 1. Liturgický kalendár:

Piatok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na tento deň, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota   nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   17:45 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

 1. Brigáda: V sobotu o 9:00 bude brigáda v kostoloch a kaplnke našej farnosti a ich okolí, na ktorú osobitne pozývam birmovancov a ich rodičov. Je to súčasť riadnej prípravy na birmovku, preto dúfam, že prídu všetci.

Kto by mal záujem o netopierie guáno (všestranné organické hnojivo s vysokým obsahom výmenných katiónov a so širokým spektrom chelátov – prírodných organicko-minerálnych látok s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré dávajú guánu veľkú štrukturálnu stabilitu a vytvárajú vysoký reziduálny účinok v pôde a substráte, kde je hnojivo aplikované), môže si v sobotu priniesť vrecia a tento biologický zázrak – ideálny pre izbové rastliny, zeleninu, ovocné stromy, kvety, trávniky a okrasné kry – nabrať za „Pán Boh zaplať“.

 

 1. Skúšky: Tí birmovanci, ktorí sa nedostatočne pripravili na záverečné skúšky, budú mať spoločný opravný termín v sobotu počas brigády.

 

 1. Zádušné sv. omše: Sväté omše za zosnulých, ktorí mali pohreb počas zákazu verejných bohoslužieb, budú po dohode s pozostalými. Príbuzných prosím, aby prišli do sakristie po niektorej sv. omši s navrhovaným termínom.

 

 1. Kelčovské hody: Hodová sv. omša v Kelčove bude budúcu nedeľu o 11:00 hod. Po nej obecný úrad a dobrovoľní hasiči pripravujú malé a skromné agapé v súlade s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

 

 1. Upratovanie kostola: Nech Pán odplatí svojím požehnaním všetkým, ktorí ste aj v tomto týždni nezištne pomáhali v kostole, pri spracovaní dreva, kosení trávy, oprave v garáži, či iným spôsobom. V čistení kostola nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 9
 • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

FARSKÉ OZNAMY

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (7. JÚN)

 1.Liturgický kalendár:

Štvrtok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Vo farskom kostole bude po večernej sv. omši eucharistická procesia; deti nech si prinesú lupienky kvetov. V tento deň môžete účasťou na hymne Ctime túto sviatosť slávnu  a splnením zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota   nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45   06:30

 

  06:30

17:45

 17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV        16:00         11:00

 

 1. Usmernenia: Od 3. júna platia nové usmernenia ku konaniu bohoslužieb, niektoré zostávajú v platnosti:
 • sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky, kontaktné plochy a podlahu.
 • účastníci svätej omše v kostole musia dodržať šachovnicové sedenie, t.j. medzi sediacimi je jedno voľné miesto a súčasne je aj voľné miesto pred a za sediacim.
 • sakristia je vyhradená pre asistenciu a lektorov (podľa rozpisu). Všetci ostatní zaujmú miesto v kostole.
 • vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • pri vchode aplikovať dezinfekciu na ruky.
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • zabezpečiť stále vetranie interiéru. Preto budú otvorené dvere a okná.
 • znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy.
 • Eucharistia sa podáva do rúk.
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

 

 1. Pobožnosti: Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu sa opäť začneme pred sv. omšou modliť v kostole ruženec. V piatok po sv. omši bude vo farskom chráme krátka adorácia zakončená eucharistickým požehnaním.

 

 1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka pre potreby farnosti. Úprimné Pán Boh odplať za vaše milodary.

 

 1. Prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce Vysoká nad Kysucou až do úplného odvolania všetkých opatrení, ktoré limitujú zhromažďovania, každú nedeľu o 9:30.

 

 1. Otvorenie kostola: V nedeľu popoludní zostáva farský kostol otvorený pre súkromnú modlitbu v čase 13:00 – 18:00 hod.

 

 1. Upratovanie kostola: Dnešná sv. omša o 9:30 je obetovaná za všetkých, ktorí pomáhate vo farnosti ako prejav vďaky za vašu pomoc. Aj tento týždeň sa urobilo veľa práce okolo kostola, na hospodárskych budovách i vo farskej záhrade. Ďakujem aj tým, ktorí sa staráte o čistotu chrámového priestoru; v tomto nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 8
 • Horný Kelčov: Anna Vanková a Lenka Chovancová

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs