NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

FARSKÉ OZNAMY

 NEDEĽA SVÄTEJ RODINY (29. DECEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Streda: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok

Piatok: prvý piatok v mesiaci. Pozývame osobitne birmovancov, do liturgických služieb sa zapojí tretia skupina. Po nej pozývam animátorov na faru na krátke stretnutie.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

    17:45   16:00    7:15

9:30

  17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV      11:00     16:00    11:00

 

 1. Koncert: Pozývame vás na vianočný koncert Mišky Kubištelovej a spol. do farského kostola dnes popoludní o 15:00 hod.

 

 1. Silvester: V utorok, na Silvestra, o 16:00 bude na záver roka sv. omša s ďakovnou pobožnosťou za udelené dobrodenia v roku 2019. Po nej sa presunieme na námestie pred obecným úradom na kultúrny program a silvestrovský prípitok.

Posledné chvíle končiaceho roka budete môcť stráviť v tichu kostola pred bohostánkom od 23:30 a do nového roka 2020 vykročiť s eucharistickým požehnaním.

 

 1. Koleda: Trojkráľové požehnanie domov bude vo Vysokej v sobotu od 9:00 a v Kelčove v nedeľu od 13:00. Kto má záujem o požehnanie príbytku, nech sa napíše na papier na stolíku v kostole.

 

 1. Posolstvo: Posolstvo diecézneho biskupa rodičom v Žilinskej diecéze si môžu rodičia malých a dospievajúcich detí zobrať zo stolíka s časopismi. V prípade záujmu sa môžu doobjednať ďalšie.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí chodievate upratovať a zdobiť kostol, alebo pomáhate pri odpratávaní snehu okolo neho. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí ste nacvičovali a pripravovali jasličkové akadémie a koledovanie Dobrej noviny, alebo ste prispeli k dôstojnému sláveniu polnočnej sv. omše. Vyjadrujem Pán Boh odplať p. Martinovi Lukešovi za zhotovenie jasličiek z dreva starej strechy kostolnej veže.

V čistení chrámu je tento týždeň na rade:

 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 6
 • Horný Kelčov: Emília Veselková a Mária Mlkvíková

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (22. DECEMBER)


 1. Liturgický kalendár a vianočné podujatia:

Utorok: Štedrý deň – pri rannej sv. omši budú požehnané betlehemy a sošky malého Ježiška. Bude to posledná sv. omša pri sviečkach; prineste si so sebou lampáše, alebo si vezmite kahanec zo stolíka vzadu a zapáľte ho betlehemským plameňom z veľkej sviece, ktorá bude horieť pod chórusom. Oheň z Betlehema, miesta, kde Boží Syn prišiel na svet, si potom môžete zobrať domov. Do domova dôchodcov a detských domovov prinesieme Betlehemské svetlo po sv. omši.

Pri polnočnej sv. omši bude požehnané súsošie Svätej rodiny pri farskom kostole, prvá časť Betlehema vyrezaného z dreva lipy, ktorá v júli spadla na vežu nášho chrámu. Jeho autorom je kysucký rezbár Anton Kadura, držiteľ ocenenia z celosvetovej výstavy betlehemov v Ríme.

Streda: Slávnosť narodenia Pána – sv. omše budú ako v nedeľu. Pri druhej sv. omši bude požehnanie koledníkov.

Štvrtok: sv. Štefana – sv. omše budú ako v nedeľu. V Kelčove po sv. omši a vo Vysokej popoludní o 14:00 budú jasličkové slávnosti.

Piatok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu – po sv. omši bude eucharistická adorácia.

Sobota: sv. Neviniatok, mučeníkov – od 10:00 bude koledovanie Dobrej noviny.

Nedeľa: Svätej rodiny – popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole koncert Mišky Kubištelovej a priateľov.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

     6:00    6:00

24:00

   7:15

9:30

   7:15

9:30

  17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV     22:00  11:00  11:00      11:00

 

 1. Upratovanie: Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli pomôcť pri spoločnej spovedi v našej farnosti a takisto pri včerajšom predvianočnom upratovaní a výzdobe kostola. Tento týždeň o čistenie chrámu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Gabika Kubačáková a Aďa Ďurčanská

Vyrezávaný betlehem pri kostole sv. Matúša

Od stredy 18. decembra 2019 nájdete scénu narodenia Krista pri farskom kostole sv. Matúša. V tento deň tu boli totiž inštalované prvé tri sochy dreveného betlehemu. Sochy boli vyrezané z troch lipových klátov, ktoré pochádzali zo spadnutej lipy. Tá sa teda takýmto symbolickým spôsobom vrátila opäť tam, kde rástla.

O ich nádherné umelecké prevedenie sa postaral známy rezbár Anton Kadura z Podvysokej, ktorého diela ste mohli obdivovať i na výstave v mesiacoch september a október vo vestibule budovy obecného úradu a ktorý je zároveň i nositeľom ocenenia z medzinárodnej súťaže vyrezávaných betlehemov, ktorá sa konala vo Vatikáne.

Sochy sv. Jozefa, Panny Márie a Jezuliatka v jasličkách sú prvé tri z celej série a každý rok k nim pribudnú ďalšie, ako i stavba samotnej maštale. Súsošie Svätej rodiny bude slávnostne požehnané 24. decembra 2019 pred polnočnou sv. omšou.

Viac info na vysokanadkysucou.sk

 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (15. DECEMBER)


 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok   streda  štvrtok  piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.      6:00 6:00    6:00    6:00    6:00    6:30  7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV                  11:00

 

 1. Spoveď: Spoločná spoveď pred Vianocami, kedy prídu kňazi z dekanátu, bude tento týždeň v piatok, 20. decembra, v čase 16:00 – 17:30 v obidvoch kostoloch. Pozvite aj tých, ktorí sa už dlhší čas nespovedali, aby každý v našej farnosti mohol zasadnúť k štedrovečernému stolu s pokojom a radosťou v srdci.

Komu nevyhovuje piatkový termín, bude mať možnosť na spoveď ešte v sobotu v Turzovke (10:00 – 11:30 a 14:00 – 17:00) a v nedeľu v Makove (14:00 – 15:30).

 

 1. Upratovanie: Ďakujem p. Vankovi za obstaranie vianočných stromčekov do kostola i všetkým, ktorí ste ochotní pomôcť pri vianočnej výzdobe farského chrámu v sobotu ráno po sv. omši, v Kelčove v stredu o 9:30.
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 4
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Danka Zajícová (v piatok po spovedi)

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (8. DECEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok

Piatok: sv. Lucie, panny a mučenice

V nastávajúcom týždni sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Omšový formulár Za upevnenie rodín bude v stredu.

 

 1. Sväté omše:
    pondelok  utorok   streda  štvrtok   piatok   sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.  6:00, 17:45 6:00    6:00    6:00   17:45    6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV     16:00               11:00

 

 1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka pre potreby farnosti. Nech Pán štedro odmení každý milodar.

 

 1. Dobrá novina: Ak chcete prijať počas vianočných sviatkov koledníkov Dobrej noviny, zapíšte sa, prosím, na papier na stolíku v strede kostola. Koledovať sa bude v sobotu, 28.12. Pán biskup Tomáš Galis pozýva všetkých koledníkov a ich rodiny na vysielaciu sv. omšu, ktorá bude v sobotu, 14.12., v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici o 10:00 hod.

 

 1. Koncert: V stredu, 11.12., o 18:00 hod. vás pozývame do farského kostola na podujatie Slovensko spieva koledy, do ktorého sa zapojí aj naša ZŠ.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám za ochotu a čas pri upratovaní kostola a odpratávaní snehu okolo neho. Ďalej nasleduje skupina:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 3
 • Horný Kelčov: Alena Kubošníková a Michaela Kubošníková

 

 

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs