20. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Streda: sv. Pia X., pápeža

Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej

Sobota: sv. Bartolomeja, apoštola

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30 17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

 1. Ohlášky: 24. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Luboš Vajdík bývajúci vo Francovej Lhote a Kristína Polyáková pochádzajúca z Vyšného Kelčova. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Vďaka za vašu starostlivosť o čistotu a výzdobu kostola. V nastávajúcom týždni o túto službu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková

19. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (11. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30   6:30

17:45

 17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV        16:00         11:00

 

 1. Ohlášky: 24. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Luboš Vajdík bývajúci vo Francovej Lhote a Kristína Polyáková pochádzajúca z Vyšného Kelčova. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem za vaše modlitby a pomoc pre kostol a farnosť. O upratanie chrámu v tomto týždni prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 4
 • Horný Kelčov: Anna Vanková a Lenka Chovancová

18. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4. AUGUST)


 1. Liturgický kalendár:

Utorok: Premenenie Pána

Piatok: sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice

Sobota: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

 1. Parkovanie: Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhali počas brigád na lešení, rovnako i tým, ktorí sa o brigádnikov starali. Rovnako i Petrovi Adamcovi za pomoc pri vykladaní reziva. Včera sa lešenie podarilo dokončiť a tento týždeň sa začne montovať nová strecha na parkovisku pri kostole. Z tohto dôvodu bude obmedzené parkovanie, preto vás prosím, aby ste využívali parkoviská pri pošte, príp. vo farskom dvore a dbali o zvýšenú opatrnosť na stavenisku.

 

 1. Zbierka: Po sv. omši bude prvonedeľná zbierka. Pán Boh odplať za vaše milodary.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem aj vám, ktorí obetavo chodíte upratovať a zdobiť kostol. Ďalej nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 3
 • Horný Kelčov: Anna Krupová a Katka Umrianová

 

17. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (28. JÚL)

 Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Marty

Utorok: bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice

Piatok: prvý piatok v mesiaci

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Odpustky: V piatok, 2. augusta, možno získať vo farských kostoloch odpustky „Porciunkuly“. Odpustkový úkon je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel pápeža Františka.

 

 1. Spovedanie: Pred prvým piatkom tento týždeň sa bude spovedať:
 • vo farskom kostole v týždni 40 min. pred sv. omšou
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok o 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 14:00 hod.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.

 

 1. Upratovanie: Včera sme kvôli nepriazni počasia nedokončili lešenie, preto prosím o pomoc najbližšiu sobotu o siedmej ráno, hneď po sv. omši. Ďakujem za ochotu pri prácach na veži, i za starostlivosť o čistotu a výzdobu kostola. Na budúci týždeň prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 1
 • Horný Kelčov: Anna Poliaková a Mária Lukešová

16. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (21. JÚL)

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Márie Magdalény

Utorok: sv. Brigity, patrónky Európy

Štvrtok: sv. Jakuba, apoštola

Piatok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30     7:15
VYŠNÝ KELČOV          16:00  18:00  
KÝČERA                11:00

 

 1. Kýčera: Na budúcu nedeľu bude sv. omša pri kaplnke sv. Anny na hore Kýčera o 11:00 hod. Ak bude priaznivé počasie, procesia so sochou Panny Márie, ku ktorej sa môžete pridať, bude odchádzať od fary o deviatej. V prípade dažďa by sa pešia púť nekonala, sv. omša pri kaplnke v spomínanom čase bude. Po sv. omši bude ofera.

 

 1. Púť: Pútnici do San Giovanni Rotonda dostanú požehnanie pred cestou v pondelok o 9:00 hod. v kostole. Následne vyrážame na púť.

 

 1. Upratovanie: Aj včera ráno bola sv. omša obetovaná za všetkých dobrovoľníkov pri brigádach na lešení, za ich rodiny a za podporovateľov novej strechy na farskom kostole. Je to prejav vďaky za vašu ochotu a nezištnú pomoc.

Ďakujem aj tým, ktorí prispievate k tomu, aby bol Boží chrám vždy uprataný a vyzdobený. Na budúci týždeň prosím:

 • Vysoká nad Kysucou: Nová kolónia č. 3
 • Horný Kelčov: Beáta Mlkvíková a Hedviga Veselková

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs