Bohoslužobný poriadok

Program sv. omší cez týždeň:

 

Farský kostol Kelčov Semeteš
Pondelok

17:45

Utorok          17:45

              –
Streda

06:30

Štvrtok 17:45

16:00*

Piatok

17:45

16:00

Sobota

06:30

Nedeľa

7:15

9:30

11:00

  • * iba v prvopiatkovom týždni
  • Prikázané sviatky v pracovných dňoch: Vysoká 6:30 a 17:45, Horný Kelčov 16:00.
  • Prikázané sviatky v dňoch pracovného pokoja: ako v nedeľu.
  • Rorátne sv. omše v adventnom čase: Vysoká 6:00.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

30. minút pred každou sv. omšou.

Prvopiatkový týždeň:

Vysoká nad Kysucou:  Po.- Pia.: 45. min. pred sv. omšou.

Semeteš: hodinu pred sv. omšou.

Horný Kelčov: Piatok hodinu pred sv. omšou.

SVIATOSŤ KRSTU

Po dohode s kňazom na farskom úrade. Krstí sa v hociktorú nedeľu po prvej sv. omši vo farskom kostole.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace vopred k dátumu svadby.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Kedykoľvek v prípade potreby.

POKLONA PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

Každý piatok po sv. omši vo farskom kostole.

Farská poklona: 7. Veľkonočná nedeľa.

KRÍŽOVÁ CESTA

V pôstnom období – Piatok 45 min. pred sv. omšou v oboch kostoloch.

MODLITBA SV. RUŽENCA 40.min. pred sv.omšou.

MÁJOVÉ LITÁNIE

Vysoká nad Kysucou – pred sv. omšou.

Horný Kelčov – pred sv.omšou.

Semeteš – pred sv. omšou.