Bohoslužobný poriadok

Program sv. omší cez týždeň:

 

Farský kostol Kelčov Semeteš
Pondelok

17:45

Utorok          17:45

              –
Streda

6:30

Štvrtok 17:45

16:00*

Piatok

17:45

16:00

Sobota

6:30

Nedeľa

7:15 a 9:30

11:00

  • * iba v prvopiatkovom týždni
  • Prikázané sviatky v pracovných dňoch Vysoká 6:30 a 17:45, Horný Kelčov 16:00.
  • Rorátne sv. omše v adventnom čase Vysoká 6:00.
  • Prikázané sviatky uznané štátom ako v nedeľu.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

30. minút pred každou sv. omšou.

Prvopiatkový týždeň:

Vysoká nad Kysucou:  Po.- Pia.: 45. min. pred sv. omšou.

Semeteš: hodinu pred sv. omšou.

Horný Kelčov: Piatok 14.30 – 16.00 hod.

SVIATOSŤ KRSTU

Po dohode s kňazom na farskom úrade.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace vopred k dátumu svadby.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Kedykoľvek v prípade potreby.

POKLONA PRED NAJSVATEJŠOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

Každý piatok po sv. omši

Farská poklona: 7. Veľkonočná nedeľa

KRÍŽOVÁ CESTA

V pôstnom období – farský kostol: Piatok o 17.45 hod. spojená so sv. prijímaním.

Horný Kelčov  v piatok pred sv. omšou o 14.45 hod.

MODLITBA SV. RUŽENCA 40.min. pred sv.omšou.

MÁJOVÉ LITÁNIE

Vysoká nad Kysucou – pred sv. omšou

Horný Kelčov – pred sv.omšou

Semeteš – pred sv. omšou

 

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs