Facebook

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2021 – POZVÁNKA

V pondelok 18. januára sa aj v Katolíckej cirkvi začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Táto silná tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Ján 15, 5-9). Biblické texty vybrali a texty zamyslení a modlitieb, ktoré zaznejú vo videách, pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj a za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych. Vychádzajúc zo svojej skúsenosti kontemplatívneho života v Kristovi nás pozývajú načerpať z prameňa duchovného osvieženia a pozývajú prehĺbiť našu jednotu s Bohom, medzi sebou navzájom ako kresťania a ako ľudská rodina a s celým stvorenstvom. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine. MATERIÁLY je možné nájsť na stránke www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2021.pdf

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. „Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou,“ píše sa v materiáloch pre Týždeň modlitieb za jednotu. Tradičnú Ekumenickú bohoslužbu, ktorú organizuje Ekumenická rada cirkví v rámci januárového Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, preložia na neskoršie obdobie. Vyplýva to z vyjadrení Ekumenickej rady cirkví (ERC) v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie „nijako nebráni miestnym spoločenstvám, aby týždeň za jednotu slávili v januári, spôsobom, ktorý by bol bezpečný, napríklad prostredníctvom iniciatív na internete.“ Ekumenická rada cirkví bude od pondelka uverejňovať na svojej Facebookovej stránke (www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Chce takto osláviť tento týždeň za jednotu v období, kedy nemáme kvôli ochrane zdravia pred nákazou koronavírusom možnosť stretnúť sa k modlitbách osobne, a dať tak veriacim rôznych cirkví možnosť duchovne sa stretnúť pri spoločných modlitbách a slove Božom. Každé ráno od 9:00 v dňoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára ponúkne Ekumenická rada cirkví video s biblickým zamyslením z materiálov k Týždňu modlitieb. Videozamyslenia bude možné nájsť okrem Facebookovej stránky ERC v SR aj na stránkach a kanáloch členských cirkví, spolupracujúcich organizácií a spriaznených spoločenstiev. Počas ôsmych dní oktávy za jednotu sa prihovoria sestry a bratia – z členských cirkví ERC v SR, z Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR, zo Ženskej komisie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá je zároveň národným fórom Ekumenického fóra kresťanských žien Európy, zo slovenského výboru Svetového dňa modlitieb žien, z Komisie pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy a Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, z Hnutia fokoláre a z Komunity Sant’Egidio a zo Spoločenstva evanjelický žien.

Zdroj: TKKBS
...

VÝZVA NITRIANSKEHO BISKUPA K MODLITBE ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE „PÄŤ MINÚT PRE BOHA – PÄŤ MINÚT PRE SEBA“

Drahí bratia a sestry!

Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť, aby tento prejav nášho človečenstva – kresťanstva v našom živote absentoval.
Mnohí obetavo slúžite svojím najbližším v rodine a mnohí v rôznych službách aj celkom neznámym, a to nielen preto, že je to Vaše zamestnanie. Patrí Vám náš obdiv a vďaka, ktorú nemožno vysloviť slovami. Kiež je Pán – ktorý nenechá bez odmeny ani jeden pohár vody podaný z lásky k nemu – Vašou najlepšou odmenou!
Povzbudzujem Vás preto bratia a sestry, napriek tomu, že situácia je mimoriadne vážna a ťažká, aby ste každý podľa svojich možností, schopností, osobnej zodpovednosti voči sebe samým, ako aj naším blížnym urobili všetko pre odvrátenie pandémie a jej následkov. Nezabudnime tiež pritom na to, aby sme si udržali vo svojich srdciach vieru, nádej, lásku, rozvahu a pokoj a rozvíjali tak kultúru starostlivosti.
My veriaci totiž vieme, že sú tu aj duchovné prostriedky, aby sme pomohli ozdraviť a ochrániť tento svet, nielen pred chorobami, ale aj pred zlom, hriechom. Preto Vás pozývam zapojiť sa diecézneho spoločenstva pod názvom „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“
Počas celého mesiaca január sa každý večer o 20.00 hod. zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo v tichom uvedomení si Božej prítomnosti. V tomto čase, kde je to možné, nech zaznejú kostolné zvony.
Úmysel tejto modlitby si môže každý vzbudiť sám. Modlíme sa predovšetkým za ukončenie pandémie, za naše rodiny, za trpiacich, chorých, osamelých, zomierajúcich a za tých, ktorí nás v tomto čase opustili. Myslime tiež na tých, ktorí nám slúžia v každej oblasti života. Spoločná modlitba má veľkú duchovnú silu a môže nás uchrániť od mnohého zlého.
Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program, prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku... Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.

Každý pracovný deň je modlitbu z Nitry možné počúvať v priamom prenose a pripojiť sa k nej o 20,00 hod prostredníctvom Rádio Mária Slovensko www.radiomaria.sk/pocuvat/
...

Milostiplný a požehnaný nový rok 2021, plný Božích milostí 🙏 ...

V rámci opatrení sú všetky nastávajúce bohoslužby v našej farnosti až do odvolania ZRUŠENÉ!

Využite sledovanie prenosov bohoslužieb v katolíckych médiách. Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Všetky ostatné záležitosti, prosíme, komunikujte telefonicky na čísle 0910 950 927, alebo 0918 876 246, resp. po skončení karantény.

Požehnaný vianočný čas 🙏
...

Požehnaný vianočný čas, plný radosti z narodenia Božieho Syna! ...