Farský úrad

Popis erbu farnosti: V modrom štíte je pár strieborných anjelských krídel (keďže anjel je atribútom evanjelistu sv. Matúša, ktorému je zasvätený farský kostol), prevýšený strieborným srdcom horiacim červeným plameňom a opásaným zlatou tŕňovou korunou (to zasa pripomína patrocínium filiálneho kostola vo Vyšnom Kelčove – je zasvätený Najsvätejšiemu Božskému Srdcu). Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

Farár: František MIKULÁŠ

Adresa na farský úrad:

VYSOKÁ NAD KYSUCOU 227

023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU

telefónny kontakt: 0918 876 246 (041 / 436 11 25)

e-mail: faravysoka@fara.sk

číslo účtu: SK66 0900 0000 0050 3346 3645 (RK Farnosť Vysoká nad Kysucou)

Úradné záležitosti vybavíte vždy po sv. omši (okrem nedele), alebo si dohodnite iný termín na t.č.: 0918 876 246 (po dohode kedykoľvek).

Ohľadom pohrebu, či zaopatrovania chorých volajte bezodkladne na t.č.: 0918 876 246