KRISTA KRÁĽA

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (22. NOVEMBER) – KRISTA KRÁĽA

 

  1. Liturgický kalendár:

Dnes, v Nedeľu Krista Kráľa, bude po sv. omši zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pri tejto pobožnosti môžete získať úplné odpustky.

O týždeň slávime Prvú adventnú nedeľu; pri sv. omšiach sa budú požehnávať prinesené adventné vence. Môžete ich položiť pred oltár.

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

  1. Odpustky: Pripomínam možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich, ktoré môžeme pre duše v očisci získať do konca mesiaca za predpokladu, že navštívime cintorín a pomodlíme sa ľubovoľnú modlitbu za zosnulých.

Pri tom treba splniť tri zvyčajné podmienky: spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku.

 

  1. Pôst: Nezabúdajme na prísny pôst za odvrátenie epidémie každý piatok až do 18. decembra. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú zdraví, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.

 

  1. Zbierka na charitu: O týždeň bude zbierka na charitu.

 

  1. Upratovanie: Ďakujem všetkým, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá Boží chrám a chodia ho zdobiť a upratovať. Ďalej nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 2
  • Horný Kelčov: Gabika Kubačáková a Aďa Ďurčanská