33. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15. NOVEMBER)


 1. ČIASTOČNÉ UVOĽNENIE OPATRENÍ:
 • VEREJNÉ SV. OMŠE – od pondelka možno obnoviť slávenie verejných bohoslužieb s obmedzením do 50% kapacity kostolov pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel.
 • DIŠPENZ – stále ostáva v platnosti všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • KOSTOL – farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v nedeľu od jednej popoludní do zotmenia.
 • OMŠE PRE SENIOROV – v sobotu o 17:45 bude sv. omša s nedeľnou platnosťou pre seniorov 65+ a osoby z rizikových skupín.
 • PRENOSY SV. OMŠÍ – prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce každú nedeľu o 9:30.
 • DETI – deti, ktoré budú sledovať prenos sv. omše doma, dostanú nálepku v škole na náboženstve.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

 1. Liturgický kalendár: Dnes je 4. Svetový deň chudobných; tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. O týždeň slávime nedeľu Krista kráľa.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate v Božom chráme, alebo vo farnosti. Tento týždeň o upratanie kostola prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 1
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Daniela Zajícová