VŠETKÝCH SVÄTÝCH

FARSKÉ OZNAMY

VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. NOVEMBER)

 

  1. Liturgický kalendár:

Nedeľa: Všetkých svätých

Pondelok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

  1. Odpustky: Úplné odpustky pre zomrelých veriacich, obyčajne platiace len v dňoch 1. – 8. novemra, bude možné tento rok pre pandémiu koronavírusu získať celý november. Získať ich môžu tí, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa ľubovoľnú modlitbu za zosnulých.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu – a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou – môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlia modlitby za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pri tom treba mať úmysel splniť (len čo to bude možné) tri zvyčajné podmienky: spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža.

  1. Pôst: Od 30. októbra až do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, slovenskí biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú zdraví, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok: zdržať sa mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň a okrem toho ešte dvakrát požiť menší pokrm.

 

  1. Rozsvieťme Slovensko: Fórum života pozýva všetkých zapojiť sa do 18. ročníka projektu Sviečka za nenarodené deti. Urobiť tak môžeme 2. novembra zapálením sviečky v oknách svojich domovov alebo na cintoríne a pomodliť sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť. Viac info aj na sviecka.forumzivota.sk

 

  1. Vysocký Betlehem: Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste sa pričinili o to, aby už počas tohtoročných Vianoc bol pri farskom kostole kompletný Betlehem zo spadnutej lipy: rodinám, ktoré si spoločne adoptovali ďalšiu sochu mudrca z východu; pánovi Nevidzanovi, ktorý ošetruje sochy ochranným náterom; rovnako majstrom a brigádnikom, ktorí kládli dlažbu pod Vysocký Betlehem; takisto tým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní a dovoze materiálu (p. Kubošník a Adamec).

 

  1. Kontakt: Aj počas aktuálnych opatrení som vám k dispozícii na čísle 0910 950 927.