29. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18. OKTÓBER)

MISIJNÁ NEDEĽA

 

  1. DRUHÝ ZÁKAZ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB:
  • DIŠPENZ – slovenskí biskupi až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  • KOSTOL – farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v nedeľu od 10:30 do zotmenia.
  • ÚČASŤ NA SV. OMŠI – vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení (max. 6 ľudí) bude umožnené prísť na sv. omšu len rodine, na úmysel ktorej je obetovaná. Tzn. z rodiny, za ktorú je slávená sv. omša môže prísť 5 ľudí (šiesty je kňaz). Intencie môžete nahlásiť telefonicky na 0910 950 927.

V piatok je sv. omša obetovaná za dobrodincov, ktorí podporujú projekt novej strechy kostola, alebo akýmkoľvek spôsobom pomáhajú vo farnosti a v nedeľu za zverený ľud (dohodnuté nedeľné úmysly sa preto prekladajú na pracovný deň). V tieto dni sú sv. omše streamované a vstup je vyhradený pre asistenciu.

  • PRENOSY SV. OMŠÍ – prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce každú nedeľu o 9:30 a piatok o 17:45
  • DETI – deti, ktoré budú sledovať prenos sv. omše doma, dostanú nálepku v škole na náboženstve.

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30  17:45 17:45   06:30    9:30

 

  1. Ruženec: Pripojme sa k deťom na celom svete, ktoré sa dnes modlia ruženec za pokoj a mier vo svete. Vzhľadom na nemožnosť verejných zhromaždení sa pridajme k tejto modlitbovej iniciatíve v rodinách a zjednoťme sa v spomínanom úmysle. Na stránke www.miliondeti.sk nájdete aj návod, ako sa modliť ruženec pre deti.

 

  1. Kontakt: Aj počas aktuálnych opatrení máte možnosť vyspovedať sa a prijať Eucharistiu. Treba si len vopred dohodnúť súkromný termín na čísle 0910 950 927.
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs