28. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (11. OKTÓBER)


  1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa: Misijná nedeľa

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

  1. Fotky: Prosím tých, ktorí by mohli zapožičať historické fotky kelčovského kostola za účelom pripravovanej publikácie, aby ich priniesli po niektorej sv. omši do sakristie. Po naskenovaní budú vrátené.

 

  1. Zbierky: Po sv. omši je ofera na strechu farského chrámu. O týždeň bude zbierka na misie, ktorá bude venovaná zvlášť farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo. Za vaše milodary vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.

 

  1. Kostol: Ďakujem všetkým, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu chrámu, alebo inak pomáhate vo farnosti. Tento týždeň pokračujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 1
  • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Daniela Zajícová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs