27. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (3. OKTÓBER)

 

 1. NÚDZOVÝ STAV:
 • DIŠPENZ – slovenskí biskupi až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • KOSTOL – farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v nedeľu od jednej popoludní do zotmenia. Aj tu platí max. počet 50 ľudí v jednom okamihu (označené miesta v laviciach) a dodržiavanie opatrení vyvesených na dverách.
 • OMŠE PRE SENIOROV – v sobotu o 17:45 bude sv. omša s nedeľnou platnosťou pre seniorov 65+ a osoby z rizikových skupín.
 • PRENOSY SV. OMŠÍ – prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce každú nedeľu o 9:30.
 • DETI – deti, ktoré budú sledovať prenos sv. omše doma, dostanú nálepku v škole na náboženstve.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

 1. Prvoprijímajúci: Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie sa prekladá stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí na neskôr; dátum bude včas oznámený.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Marián Porvazník zo Staškova a Klaudia Záhumenská z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Zbierky: Po sv. omši je ofera na dobročinné diela Svätého Otca. O týždeň máme mesačnú zbierku na novú strechu kostola. Nech Pán odmení každý váš milodar.

 

 1. Kostol: Vďaka patrí všetkým, ktorí chodíte upratovať a zdobiť náš kostol, alebo iným spôsobom pomáhate vo farnosti. Tento týždeň o čistenie chrámu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 6
 • Horný Kelčov: Alena Kubošníková a Michaela Kubošníková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs