26. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (29. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

V októbri si nájdime viac času na modlitbu ruženca: spoločne sa ho modlíme v kostole 40 min. pred sv. omšou. Tí, čo sa modlia ruženec spoločne v kostole, v rodine, alebo v nábožnom združení, môžu pri splnení zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Utorok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Štvrtok: sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

Piatok: svätých anjelov strážcov

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: Pred prvým piatkom tento týždeň sa bude spovedať:
 • vo farskom kostole v týždni 40 min. pred sv. omšou (pondelok – streda)
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok o 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 14:00 hod.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Dnes zase zbierka na seminár. Vďaka za vašu dobročinnosť.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Marián Porvazník zo Staškova a Klaudia Záhumenská z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Vďaka za Vašu starostlivosť o kostol, jeho čistotu a výzdobu. V upratovaní nášho chrámu nasleduje:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Mária Šromková a Andrea Šamajová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs