25. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (20. SEPTEMBER)

 

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: výročie konsekrácie farského chrámu (možnosť získať úplné odpustky)

Streda: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

  1. Prihlášky: Rodičia, ktorých deti by mali ísť v tomto školskom roku na 1. sväté prijímanie (tretiaci), si môžu po sv. omši vyzdvihnúť prihlášky. Stretnutie rodičov všetkých detí (tretiakov aj štvrtákov) bude v piatok, 9. októbra, po sv. omši v kostole.

 

  1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Martin Krasňan z Čadce – Čadečky a Rozália Varechová, z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

  1. Zbierky: Po sv. omši je hodová ofera; Pán Boh odplať za vaše milodary. Budúci týždeň bude zase zbierka na seminár.

 

  1. Kostol: Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri upratovaní a výzdobe kostola a okolia pred dnešnou slávnosťou titulu farského chrámu; takisto vám, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh hodovej svätej omše. O upratanie kostola v tomto týždni prosím:
  • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 4
  • Horný Kelčov: Vlasta Kubicová a Jozefína Belková