24. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (13. SEPTEMBER)

 

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Povýšenie Svätého kríža

Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Piatok: kántrový deň – poďakovanie za úrodu s požehnaním úrody.

Nedeľa: slávenie titulu chrámu (sollemnitas externa):  sv. Matúša apoštola. Hodovú  sv. omšu o 9:30 bude celebrovať Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD., riaditeľ diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy. Výnimočnosť hodového dňa vyjadrime aj oblečením: kto máte, príďte v kroji. Aby aj duša mala hody, bolo by dobré ísť aj na Sväté prijímanie. Po sv. omši bude výročná hodová ofera.

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 07:15

09:30

  06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV   11:00       17:00  

 

  1. Deti: Po sv. omši si môžu deti zobrať slovníčky a samolepku.

 

  1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka „Boží hrob“.

 

  1. Kostol: Ďakujem za vaše modlitby a pomoc vo farnosti. Vďaka patrí všetkým, ktorí chodíte upratovať a zdobiť náš kostol. O upratanie kostola v tomto týždni prosím:
  • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 3
  • Horný Kelčov: Danka Vanková a Mária Vanková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs