23. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6. SEPTEMBER)

 

  1. Liturgický kalendár:

Utorok: sviatok Narodenia Panny Márie

Sobota: Najsvätejšieho mena Panny Márie

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   09:30  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

  1. Rekolekcia: Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov turzovského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:30 vo farskom kostole, na ktorú ste pozvaní všetci, ktorí budete môcť prísť. Z tohto dôvodu sv. omša vo štvrtok večer už nebude.

 

  1. Deti: Deti (najmä tretiaci a štvrtáci) dnes dostanú nové slovníčky, do ktorých si aj tento školský rok budú lepiť samolepky za sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky. Terajší štvrtáci, ktorí tak ešte neurobili, mi doneste slovníčky za minulý školský rok.

 

  1. Diecézne stretnutie: Na budúcu sobotu, 12.9., bude na hore Butkov stretnutie aktívnych účastníkov projektu rozvoja Žilinskej diecézy. Na púť sa môžete dopraviť autobusom aj z našej farnosti (odchod od fary je o 9:00). Treba sa prihlásiť na diecéznej stránke www.dcza.sk. Tam nájdete aj podrobný program, ktorý je aj na plagáte.

 

  1. Zbierky: Po sv. omši je ofera na novú strechu kostola. Nech Pán odmení každý váš milodar. Budúcu nedeľu bude presunutá zbierka na Boží hrob, ktorá býva na Veľkú noc.

 

  1. Kostol: Ďakujem za milodary na novú strechu kostola; tento týždeň ste obetovali spolu 580 €. Pán Boh odplať sponzorský dar na sochu do Betlehema rodine Milana a Jarmily Zajacových. Vďaka patrí všetkým, ktorí chodíte upratovať a zdobiť náš kostol. Tento týždeň prosím:
  • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 2
  • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs