22. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (30. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Nájdime si čas, aby sme prišli na sv. omšu a aj na sväté prijímanie. Osobitne pozývam žiakov a študentov, ako aj učiteľov, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: V kostoloch i chorých doma budem spovedať ako každý mesiac pred prvým piatkom. Ak máte nevládnych príbuzných, ktorí už dlhšie neboli na svätej spovedi, môžete ich prihlásiť v sakristii.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Marián Malík a Terézia Kubačáková s kánonickým bydliskom v Korni. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Svätá zem: Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete sa farská púť do Svätej zeme presúva na budúci rok (18. – 25. apríl 2021).

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na novú strechu farského kostola.

 

 1. VENI SANCTE: Pri (druhej) nedeľnej sv. omši o týždeň budeme prosiť Ducha Svätého o pomoc pre žiakov a študentov v nastávajúcom školskom roku. Deti dostanú nové slovníčky, do ktorých budú zbierať nálepky za sv. omše.

 

 1. Kostol: Ďakujem za milodary na strechu farského chrámu od Marcely Šulekovej s rodinou 100 €, od rod. Jakubíkovej 50 €, od rod. Popradskej 1000 Kč, a od bohuznámych 100, 50 a 20 €. Vyjadrujem vďaku aj za vašu pomoc pri upratovaní a zdobení kostola a jeho okolia. Pokračujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 1
 • Horný Kelčov: Anna Vanková a Lenka Chovancová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs