21. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (23. AUGUST)

 

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bartolomeja, apoštola

Štvrtok: sv. Moniky

Piatok: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota: mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

  1. Časopis: Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk

 

  1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť František Učnik a Jarmila Machová, s kánonickým trvalým pobytom v Tuchyni; a tiež Marián Malík a Terézia Kubačáková s kánonickým bydliskom v Korni. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

  1. Kostol: Ďakujem za milodary na novú strechu kostola od bohuznámych: 2×100 €. Vďaka všetkým, ktorým záleží na tom, aby bol Boží chrám čistý a vyzdobený. Ďalej nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Závodie č. 3
  • Horný Kelčov: Anna Krupová a Katarína Umrianová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs