19. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. AUGUST)

 

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45 07:15

09:30

07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV            11:00  11:00

 

  1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka pre potreby farnosti. Nech Pán odmení vaše dary.

 

  1. Kostol: Aj ostatný piatok bola sv. omša obetovaná za všetkých, ktorí podporujú kostol dobrovoľníckou prácou, modlitbami, alebo finančne. Osobitne chcem vyjadriť vďaku týmto dobrodincom: bohuznámym za 2×20, 2×50 a 100 €, pani A. Pavlicovej z Kelčova 50 € a mladomanželom Šamajovým 50 €. Vďaka aj za vašu starostlivosť o čistotu a výzdobu kostola a jeho okolia. V nastávajúcom týždni o túto službu prosím:
  • Vysoká nad Kysucou: Závodie č. 1
  • Horný Kelčov: Beáta Mlkvíková a Hedviga Veselková

 

Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs