18. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (2. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: Premenenie Pána

Piatok: prvý piatok v mesiaci

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: Pred prvým piatkom tento týždeň sa bude spovedať:
 • vo farskom kostole v týždni 40 min. pred sv. omšou
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok o 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 13:30 hod.

 

 1. Ohlášky: 8. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Dávid Šamaj a Izabela Koperová, bývajúci vo Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby farnosti.

 

 1. Kostol: Ďakujem za milodary na strechu farského chrámu od bohuznámej 50 €, od Ľubomíra Pavlíka 50 €, od rod. Šlajferčíkovej 50 € a od bohuznámeho 100 €. Vyjadrujem Pán Boh odplať rod. Barčákovej za sponzorovanie ďalšej sochy do Betlehema a tiež aj vám, ktorí obetavo chodíte upratovať a zdobiť kostol i jeho okolie. Ďalej nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 6
 • Horný Kelčov: Emília Veselková a Mária Mlkvíková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs