17. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (26. JÚL)

 

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Gorazda a spoločníkov

Streda: sv. Marty

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

  1. Porciunkulové odpustky: 2. augusta (v nedeľu) možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Treba nábožne navštíviť kostol a pomodliť sa Otče nášVerím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel pápeža Františka.

 

  1. Ohlášky: 8. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Dávid Šamaj a Izabela Koperová, bývajúci vo Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

  1. Kostol: Ďakujem za milodary na strechu farského chrámu od bohuznámych: 100 a 50 € a od pani M. Vojtkovej za Závodia 100 €. Nemenej ďakujem za vaše modlitby a akúkoľvek pomoc pre kostol a pre farnosť. V upratovaní kostola nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 5
  • Horný Kelčov: Gabika Kubačáková a Andrea Ďurčanská
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs