16. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19. JÚL)

 

 1. Liturgický kalendár:

Streda: sv. Márie Magdalény

Štvrtok: sv. Brigity, patrónky Európy

Sobota: sv. Jakuba, apoštola

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období / na Kýčere: sv. Joachima a Anny,  rodičov Panny Márie

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15
VYŠNÝ KELČOV          16:00 18:00  
KÝČERA             11:00

 

 1. Kýčera: Na budúcu nedeľu pripadá sviatok rodičov Panny Márie, sv. Joachima a Anny. Pri tejto príležitosti bude sv. omša pri kaplnke sv. Anny na hore Kýčera o 11:00 hod. Vzhľadom na stále aktuálne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR nebude procesia od fary a stretneme sa pri kaplnke v primeraných rozostupoch. Po sv. omši bude ofera.

 

 1. Zádušné sv. omše: Zádušné sv. omša za tých, ktorí boli pochovaní bez sv. omše kvôli zákazu verejných bohoslužieb, budú slúžené v nedele o 7:15 nasledovne:
 • Róbert Tkáčik – 2.8.
 • Anna Opialová – 9.8.
 • Milan Šudigala – 23.8.

Tí, ktorí ste ich poznali a nemohli ste sa zúčastniť pohrebu, príďte im vyprosiť večnú blaženosť v Božom kráľovstve.

 

 1. Nová strecha: Každý týždeň (spravidla v piatok) bude sv. omša obetovaná za dobrodincov, ktorí prispeli na novú strechu farského kostola. Ďakujem za milodar 230 € od ružencového spoločenstva z nižného konca.

 

 1. Upratovanie kostola: Ďakujem aj tým, ktorí sa podieľate na tom, aby bol Boží chrám uprataný a vyzdobený. Na budúci týždeň prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 4
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Daniela Zajícová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs