15. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12. JÚL)

 

  1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: Panny Márie Karmelskej

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

  1. Sochy z padnutej lipy: Rodiny, ktoré by si mohli adoptovať sochy pastierov a mudrcov v životnej veľkosti v Betleheme pri kostole, nech sa prihlásia v sakristii. Na soche bude donačný štítok (D.D.D.) s uvedením darcovskej rodiny. Príspevok na jednu sochu je 500,- €.

 

  1. Zádušná sv. omša: Zádušná sv. omša za zomrelú Jarmilu Miníkovú, ktorá mala pohreb v čase zákazu verejných bohoslužieb, bude na budúcu nedeľu, 19. júla, o 9:30. Sv. omše za ostatných zosnulých, ktorým pozostalí neprišli dohodnúť termín zádušnej omše, budú slúžené postupne počas nasledujúcich nedieľ o 7:15.

 

  1. Zbierka: Po sv. omši bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Šetríme na strešnú krytinu pre kostol. Nech Pán odmení vaše dary, rovnako i milodary venované spontánne; tento týždeň od bohuznámych: 2 x 100 € a 20 €.

 

  1. Upratovanie kostola: Ďakujem i za vašu aktívnu účasť na liturgii a prípravu bohoslužobného priestoru. Vďaka patrí i Jednote za čistiace prostriedky do kostola. O jeho upratanie v nastávajúcom týždni prosím:
  • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 3
  • Horný Kelčov: Alena Kubošníková a Michaela Kubošníková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs