SV. CYRILA A METODA

FARSKÉ OZNAMY

SVÄTÝCH CYRILA A METODA (5. JÚL)

 

  1. Liturgický kalendár:

Sobota: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00     11:00

 

  1. Slovníčky: Skončil sa školský rok a rovnako zbieranie nálepiek za nedeľné sv. omše pre deti. Tie, ktoré donesú svoje podpísané slovníčky do kostola, dostanú odmenu. Rovnako staršie deti, ktoré si robili 9 prvých piatkov a prinesú podpísané kartičky, dostanú malý darček.

Nemusím zdôrazňovať, že na sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky sme povinní ísť aj cez prázdniny.

 

  1. Afterparty pre birmovancov: Birmovancov a ich animátorov pozývam na opekačku (v prípade priaznivého počasia) v utorok po sv. omši. Samozrejme, pozvanie platí aj na sv. omšu.

 

  1. Zádušná sv. omša: Zádušná sv. omša za zomrelú Zdenku Varechovú, ktorá mala pohreb v čase zákazu verejných bohoslužieb, bude na budúcu nedeľu, 12. júla, o 9:30.

 

  1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby farnosti.

 

  1. Upratovanie kostola: Pán Boh nech odplatí každú vašu pomoc pre farnosť a pre kostol. Vyjadrujem vďaku za lavičky pred kostolom rodine Gabošovej. Rovnako tým, ktorí pomáhali pri ukladaní dreva, alebo iným spôsobom. Tiež dobrovoľníkom, ktorí pravidelne upratujú a zdobia Boží chrám. V čistení kostola nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 2
  • Horný Kelčov: Mária Šromková a Andrea Šamajová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs