13. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (28. JÚN)

 

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok.

Štvrtok: Návšteva Panny Márie

Piatok: sv. Tomáša, apoštola – prvý piatok v mesiaci

Nedeľa: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota  nedeľa
VYSOKÁ N. K.    06:30

17:45

17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV   16:00        16:00      11:00

 

  1. Odpustky: Veriaci, ktorý na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla zbožne používa nábožný predmet (napr. ruženec, katechizmus, …) požehnaný pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.

Pán biskup požehná birmovancom a animátorom na záver dnešnej slávnosti katechizmy, aby mohli získať spomínané odpustky.

 

  1. Zádušná sv. omša: Zádušná sv. omša za zomrelého Milana Holuba, ktorý mal pohreb v čase zákazu verejných bohoslužieb, bude na budúcu nedeľu, 5. júla, o 7:15.

 

  1. Upratovanie kostola: Ďakujem animátorom, obecnému úradu, dobrovoľnému hasičskému zboru a všetkým, ktorí ste nejakým spôsobom pomáhali pri príprave na sviatosť birmovania. V upratovaní kostola nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Ústredie č. 1
  • Horný Kelčov: Vlasta Kubicová a Jozefína Belková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs