12. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (21. JÚN)

 

  1. Liturgický kalendár:

Streda: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota  nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30  7:15

10:00

VYŠNÝ KELČOV          16:00 17:00  

 

  1. Odvolanie dišpenzu: Slovenskí biskupi vyjadrujú vďačnosť za trpezlivé prijatie a dodržiavanie výnimočných nariadení spojených s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku.

Naďalej zostáva povinnosť pri vstupe a pobyte v kostole mať zakryté horné dýchacie cesty, aplikovať dezinfekciu na ruky a dodržiavať respiračnú etiketu. Sväté prijímanie sa stále prednostne podáva do rúk a znak pokoja sa vyjadrí úklonom hlavy.

 

  1. Birmovanci: V týždni po večerných sv. omšiach budú mať birmovanci liturgický nácvik. Účasť všetkých je potrebná.

V sobotu ráno o ôsmej bude svätá spoveď pre birmovancov a ich príbuzných. Pri nej bude zbierka na výdavky spojené s birmovkou.

 

  1. Birmovka: Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis o 10:00 hod. Vstup na túto sv. omšu bude umožnený len birmovancom a ich birmovným rodičom. Ostatní, prosím, využite možnosť ísť na sv. omšu ráno, alebo v sobotu večer s nedeľnou platnosťou v Kelčove, prípadne ostaňte na priestranstve pred kostolom (bude ozvučené).

 

  1. Upratovanie kostola: Ďakujem birmovancom a všetkým, ktorí ste včera pomáhali pri upratovaní kostola a okolia. Vďaka patrí i rodine Gabošovej za pozvanie všetkých brigádnikov na výbornú zmrzlinu. V sobotu o úpravu chrámu prosím:
  • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 9
  • Horný Kelčov: Daniela Vanková a Mária Vanková

 

Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs