11. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (14. JÚN)

 

  1. Liturgický kalendár:

Piatok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na tento deň, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota   nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   17:45 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

  1. Brigáda: V sobotu o 9:00 bude brigáda v kostoloch a kaplnke našej farnosti a ich okolí, na ktorú osobitne pozývam birmovancov a ich rodičov. Je to súčasť riadnej prípravy na birmovku, preto dúfam, že prídu všetci.

Kto by mal záujem o netopierie guáno (všestranné organické hnojivo s vysokým obsahom výmenných katiónov a so širokým spektrom chelátov – prírodných organicko-minerálnych látok s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré dávajú guánu veľkú štrukturálnu stabilitu a vytvárajú vysoký reziduálny účinok v pôde a substráte, kde je hnojivo aplikované), môže si v sobotu priniesť vrecia a tento biologický zázrak – ideálny pre izbové rastliny, zeleninu, ovocné stromy, kvety, trávniky a okrasné kry – nabrať za „Pán Boh zaplať“.

 

  1. Skúšky: Tí birmovanci, ktorí sa nedostatočne pripravili na záverečné skúšky, budú mať spoločný opravný termín v sobotu počas brigády.

 

  1. Zádušné sv. omše: Sväté omše za zosnulých, ktorí mali pohreb počas zákazu verejných bohoslužieb, budú po dohode s pozostalými. Príbuzných prosím, aby prišli do sakristie po niektorej sv. omši s navrhovaným termínom.

 

  1. Kelčovské hody: Hodová sv. omša v Kelčove bude budúcu nedeľu o 11:00 hod. Po nej obecný úrad a dobrovoľní hasiči pripravujú malé a skromné agapé v súlade s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

 

  1. Upratovanie kostola: Nech Pán odplatí svojím požehnaním všetkým, ktorí ste aj v tomto týždni nezištne pomáhali v kostole, pri spracovaní dreva, kosení trávy, oprave v garáži, či iným spôsobom. V čistení kostola nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 9
  • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs