NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

FARSKÉ OZNAMY

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (7. JÚN)

 1.Liturgický kalendár:

Štvrtok: Slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Vo farskom kostole bude po večernej sv. omši eucharistická procesia; deti nech si prinesú lupienky kvetov. V tento deň môžete účasťou na hymne Ctime túto sviatosť slávnu  a splnením zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota   nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45   06:30

 

  06:30

17:45

 17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV        16:00         11:00

 

 1. Usmernenia: Od 3. júna platia nové usmernenia ku konaniu bohoslužieb, niektoré zostávajú v platnosti:
 • sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky, kontaktné plochy a podlahu.
 • účastníci svätej omše v kostole musia dodržať šachovnicové sedenie, t.j. medzi sediacimi je jedno voľné miesto a súčasne je aj voľné miesto pred a za sediacim.
 • sakristia je vyhradená pre asistenciu a lektorov (podľa rozpisu). Všetci ostatní zaujmú miesto v kostole.
 • vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • pri vchode aplikovať dezinfekciu na ruky.
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • zabezpečiť stále vetranie interiéru. Preto budú otvorené dvere a okná.
 • znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy.
 • Eucharistia sa podáva do rúk.
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

 

 1. Pobožnosti: Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu sa opäť začneme pred sv. omšou modliť v kostole ruženec. V piatok po sv. omši bude vo farskom chráme krátka adorácia zakončená eucharistickým požehnaním.

 

 1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka pre potreby farnosti. Úprimné Pán Boh odplať za vaše milodary.

 

 1. Prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce Vysoká nad Kysucou až do úplného odvolania všetkých opatrení, ktoré limitujú zhromažďovania, každú nedeľu o 9:30.

 

 1. Otvorenie kostola: V nedeľu popoludní zostáva farský kostol otvorený pre súkromnú modlitbu v čase 13:00 – 18:00 hod.

 

 1. Upratovanie kostola: Dnešná sv. omša o 9:30 je obetovaná za všetkých, ktorí pomáhate vo farnosti ako prejav vďaky za vašu pomoc. Aj tento týždeň sa urobilo veľa práce okolo kostola, na hospodárskych budovách i vo farskej záhrade. Ďakujem aj tým, ktorí sa staráte o čistotu chrámového priestoru; v tomto nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 8
 • Horný Kelčov: Anna Vanková a Lenka Chovancová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs