23. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. SEPTEMBER)

 Liturgický kalendár:

Sv. omšu v piatok o 17:45 bude sláviť žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Zároveň požehná novú strechu kostolnej veže. Všetci ste pozvaní na túto slávnosť. V Kelčove sv. omša nebude.

 

Sobota: sviatok povýšenia svätého kríža

Nedeľa: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV                 11:00

 

  1. Zbierka: Po sv. omši je ofera pre potreby farnosti. Nech Pán odmení každý váš milodar. Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

 

  1. Národný pochod za život: Na Národný pochod za život, ktorý bude 22.9. (v nedeľu) v Bratislave, je možnosť cestovať mimoriadnym vlakom z Čadce. Lístky si môžete objednať cez sekretariát žilinskej diecézy (sekretariat@dcza.sk), alebo cez diecéznu stránku (www.dcza.sk) s odkazom na Národný pochod za život.

Ako farnosť spoločne vyjadríme podporu Národnému pochodu za život modlitbou deviatnika po sv. omši. Začneme sa modliť v piatok.

 

  1. Deti: Deti dnes dostanú nové slovníčky, do ktorých si aj tento školský rok budú lepiť samolepky za sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky. Po (druhej) sv. omši je v klubovni nácvik piesní, na ktorý pozývame všetky deti.

 

  1. Ohlášky: Sviatosť manželstva si plánujú vyslúžiť Norbert Putorík z Vysokej nad Kysucou a Anna Žiaková bývajúca v Dlhej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

  1. Upratovanie: Ďakujem aj vám, ktorí obetavo chodíte upratovať a zdobiť kostol. Ďalej nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 8
  • Horný Kelčov: Mária Šromková a Andrea Šamajová
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs