22. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (1. SEPTEMBER)

 Liturgický kalendár:

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Nájdime si čas, aby sme prišli na sv. omšu a aj na sväté prijímanie. Osobitne pozývam žiakov, študentov a birmovancov, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: Pred prvým piatkom tento týždeň sa bude spovedať:
 • vo farskom kostole v týždni 40 min. pred sv. omšou
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok o 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 14:00 hod.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. O necelé dva týždne, v piatok (13. septembra), príde pán biskup a pri večernej sv. omši novú strechu požehná.

 

 1. Deti: O týždeň deti dostanú nové slovníčky, do ktorých si aj tento školský rok budú lepiť samolepky za sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky. Budúcu nedeľu bude po druhej sv. omši nácvik piesní, na ktorý pozývame nielen tretiakov.

 

 1. Ohlášky: Sviatosť manželstva si plánujú vyslúžiť Norbert Putorík z Vysokej nad Kysucou a Anna Žiaková bývajúca v Dlhej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Vďaka za Vašu starostlivosť o kostol, jeho čistotu a výzdobu. V upratovaní nášho chrámu nasleduje:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 7
 • Horný Kelčov: Vlasta Kubicová a Jožka Belková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs