21. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (25. AUGUST)


  1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Moniky

Streda: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30 17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

  1. Pohľadnica do veže: Do makovice pod nový kríž by bolo vhodné dať pohľadnicu, príp. fotku s pôvodnou starou strechou. Ak niekto z vás je ochotný venovať takéto zobrazenie vysockého kostola na tento účel, prosím, nech ju prinesie do sakristie, alebo na faru.

 

  1. Pochod za život: O necelý mesiac, v nedeľu 22. septembra, sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Na stránke Žilinskej diecézy (www.dcza.sk)nájdete všetky dôležité informácie ohľadom možností dopravy, programu a ďalšie informácie. Modlime sa spoločne za toto veľké a dôležité podujatie.

 

  1. Upratovanie: Vďaka všetkým, ktorým záleží na tom, aby bol náš kostol čistý a vyzdobený. Ďalej nasledujú:
  • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 6
  • Horný Kelčov: Danka Vanková a Mária Vanková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs