20. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

  1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18. AUGUST)

 

  1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Streda: sv. Pia X., pápeža

Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej

Sobota: sv. Bartolomeja, apoštola

 

  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30 17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

  1. Ohlášky: 24. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Luboš Vajdík bývajúci vo Francovej Lhote a Kristína Polyáková pochádzajúca z Vyšného Kelčova. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

  1. Upratovanie: Vďaka za vašu starostlivosť o čistotu a výzdobu kostola. V nastávajúcom týždni o túto službu prosím:
  • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 5
  • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková
Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs