Púť vysockých farníkov do južného Talianska (22.7 – 26.7.2019)

Ak nie je v duši človeka nič, len túžba milovať Boha, je v nej už všetko.

Tieto krásne slová vyslovil kapucínsky kňaz a pokorný služobník Pána, sv. páter Pio z Pietrelciny.
V pondelok, 22.júla sa pútnici z Vysokej nad Kysucou, Štiavnika, Veľkého Rovného a Čadce vydali na cestu do San Giovanni Rotondo, pôsobiska sv. pátra Pia.

Jednoduchý kapucínsky kňaz bol a stále je vzorom úplnej odovzdanosti Ježišovi. Pri modlitbe prijal stigmy, Ježišove rany pri ukrižovaní, ktoré mal na tele dlhých 50 rokov až do svojej smrti v roku 1968. Páter Pio mal dar bilokácie – bol videný na dvoch miestach naraz, komunikoval so svojím strážnym anjelom a pri svätej spovedi poznal všetky, aj zamlčané hriechy človeka. Neustále bojoval so zlými duchmi, ktorí napádali jeho a iných ľudí.
Bol známy svojou pokorou, poslušnosťou a jediné po čom túžil, bolo v tichosti zdieľať Ježišovo utrpenie a vyslobodiť duše ľudí spod vplyvu Zlého.

Do južného Talianska vycestovalo viac než 30 farníkov zo spomínaných farností. Z našej obce to bolo deväť ľudí, vrátane pána farára Františka Mikuláša.
Práve pán farár prišiel ako prvý s myšlienkou ponúknuť vysockým farníkom príležitosť zúčastniť sa tejto požehnanej púte.

San Giovanni Rotondo sa nachádza v hornatom kraji a v súčasnosti je toto mestečko veľké asi ako Čadca. Prvá vec, ktorá nás prekvapila, keď sme vystúpili z autobusu, bol čerstvý vietor, ktorý príjemne vial každý večer. Cez deň sa totiž teplota šplhala k 30°C. V San Giovanni Rotondo sa nachádza moderný pútnický areál, v ktorom majú veriaci možnosť pomodliť sa pri neporušenom tele pátra Pia. V utorok večer sme sa zúčastnili modlitby svätého ruženca v taliančine a v stredu sme sa dokonca mohli pomodliť pred všetkými zúčastnenými jeden desiatok v slovenčine. Vo štvrtok večer sme prežili požehnaný čas počas adorácie v starom kostole, kde pôsobil páter Pio. Adorácia končila požehnaním chorých, ktorí sa liečili v neďalekej nemocnici – Dome úľavy od utrpenia.

Navštívili sme aj jaskyňu na hore Monte San Angelo, kde sa v 5.storočí tamojšiemu biskupovi zjavil Archanjel Michal a vyzval ho na zasvätenie miesta jedinému Bohu. Naši páni farári odslúžili v tejto jaskyni svätú omšu.

Ďalším cieľom púte bolo rodné mesto pátra Pia – Pietrelcina, ktoré sa nachádza asi 130km od San Giovanni Rotondo. V mestečku sme si pozreli kostol, jeho skromný rodný dom a kaplnku, v ktorej ho pokrstili.
Domčeky sú tu malé, staré a postavené z kameňa tesne jeden vedľa druhého. Počas poobedňajšej siesty a páľavy spali nielen obyvatelia, ale spokojne odfukovali aj psy a mačky pred domami. Talianske slnko pálilo každý deň, a preto sme sa s radosťou vykúpali v mori pri meste Manfredonia.

Mesto Bari je prístav a letovisko pri Jadranskom mori. Navštívili sme krásnu Baziliku sv. Mikuláša z Myry, v ktorej sú uložené aj jeho pozostatky. V posledný deň púte bolo na programe mesto Lanciano, ktoré je známe eucharistickým zázrakom, kedy sa počas svätej omše hostia premenila na časť Kristovho srdca a víno na jeho krv. Eucharistický zázrak je vystavený v kostole v striebornom relikviári. Neďaleko od Lanciana sa nachádza Manoppello. Nenápadné mestečko ukrýva veľký poklad, ktorým je šatka, ktorú mal Ježiš na hlave v hrobe, a na ktorej je zreteľne vidieť tvár zmŕtvychvstalého Krista.

Farská púť priniesla všetkým zúčastneným pokoj a povzbudenie vo viere, ktoré je stále vzácnejšie v dnešnom uponáhľanom svete. Veľká vďaka patrí organizátorovi púte pánovi farárovi Smatanovi, pánom farárom, ktorí nás duchovne sprevádzali a všetkým spolupútnikom, ktorí sa pričinili o príjemne prežité dni naplnené modlitbami za naše rodiny a farnosti.

 

 

Litrugický Kalendár
Správy Tkkbs