Dianie vo farnosti

PRENOSY BOHOSLUŽIEB

PRENOSY BOHOSLUŽIEB Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. MATÚŠA

V čase zákazu verejných bohoslužieb odporúčame sledovať pápežskú liturgiu z vatikánskej Kaplnky sv. Marty, či  Baziliky svätého Petra, prípadne z iných katedrál alebo pútnických chrámov. Rozpis prenosov sv. omší a iného duchovného programu nájdete na stránke www.tkkbs.sk.

Sväté omše v priamom prenose z nášho kostola môžete sledovať na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou, alebo na Infokanáli našej obce každý týždeň v pravidelných časoch:

NEDEĽA – 9:00

STREDA – 17:45

Spolu zhromaždení na modlitbe v jednom čase upevňujme jednotu nášho farského spoločenstva a vyprosujme Božie požehnanie a jeho ochranu pre naše rodiny i pre nás všetkých.

 

OTVORENIE KOSTOLA PRE SÚKROMNÚ MODLITBU

KOSTOL SVÄTÉHO MATÚŠA OTVORENÝ PRE SÚKROMNÚ MODLITBU KAŽDÚ NEDEĽU OD 10:00 DO 18:00

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.


Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné dodržať tieto opatrenia:

 – vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky
– odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) minimálne 2 m
– počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 osoba na 25 m² z verejne prístupnej časti kostola (v Kostole sv. Matúša je to max. 12 ľudí)
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

Farnosť Vysoká nad Kysucou Vás srdečne pozýva na Púť do Svätej zeme, letecky z Viedne v dňoch od 16.10 do 23.10.2020.

Čítať ďalej

Vianočný koncert Michaely Kubištelovej s priateľmi

Vianočné obdobie je typické okrem zotrvania v motlitbách aj spevom kolied a Vianočných piesní , ktoré sú určené k úcte novonarodenému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Čítať ďalej

Vyrezávaný betlehem pri kostole sv. Matúša

Od stredy 18. decembra 2019 nájdete scénu narodenia Krista pri farskom kostole sv. Matúša. V tento deň tu boli totiž inštalované prvé tri sochy dreveného betlehemu. Sochy boli vyrezané z troch lipových klátov, ktoré pochádzali zo spadnutej lipy. Tá sa teda takýmto symbolickým spôsobom vrátila opäť tam, kde rástla.

O ich nádherné umelecké prevedenie sa postaral známy rezbár Anton Kadura z Podvysokej, ktorého diela ste mohli obdivovať i na výstave v mesiacoch september a október vo vestibule budovy obecného úradu a ktorý je zároveň i nositeľom ocenenia z medzinárodnej súťaže vyrezávaných betlehemov, ktorá sa konala vo Vatikáne.

Sochy sv. Jozefa, Panny Márie a Jezuliatka v jasličkách sú prvé tri z celej série a každý rok k nim pribudnú ďalšie, ako i stavba samotnej maštale. Súsošie Svätej rodiny bude slávnostne požehnané 24. decembra 2019 pred polnočnou sv. omšou.

Viac info na vysokanadkysucou.sk