Oznamy

kategória pre oznamy

BOHOSLUŽBY ZA ÚČASTI VERIACICH

FARSKÉ OZNAMY

POVOLENIE BOHOSLUŽIEB (6. MÁJ)


  1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  17:45   06:30   17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV   16:00       11:00

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia môže byť v kostole obmedzený počet veriacich, preto je potrebné, aby ste si miesto na sv. omšu v sobotu (bude s nedeľnou platnosťou vyhradená len pre seniorov nad 65 rokov) a v nedeľu rezervovali. Prihlasovanie má zabezpečiť, aby každý vedel, kedy sa do kostola dostane a zároveň, aby mal každý možnosť, dokiaľ nebudú povolené verejné bohoslužby, dostať sa aspoň raz na nedeľnú sv. omšu.

Prihlásiť sa môžete:

  • farský kostol Vysoká – sms, telefonicky na fare: 0910 950 927 alebo 0918 876 246
  • telefonicky na OÚ: 041 4204 160
  • mail: faravysoka@gmail.com
  • osobne na fare, alebo v kancelárii prvého kontaktu OÚ
  • filiálny kostol Kelčov – telefonicky Terka Kubicová: 041 4364 188, 0910 906 252
  • telefonicky Zdenka Lysíková: 041 4364 450, 0908 450 797

Je potrebné bez výnimiek rešpektovať podmienky Úradu verejného zdravotníctva SR:

Čítať ďalej

PRENOSY BOHOSLUŽIEB

PRENOSY BOHOSLUŽIEB Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. MATÚŠA

V čase zákazu verejných bohoslužieb odporúčame sledovať pápežskú liturgiu z vatikánskej Kaplnky sv. Marty, či  Baziliky svätého Petra, prípadne z iných katedrál alebo pútnických chrámov. Rozpis prenosov sv. omší a iného duchovného programu nájdete na stránke www.tkkbs.sk.

Sväté omše v priamom prenose z nášho kostola môžete sledovať na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou, alebo na Infokanáli našej obce každý týždeň v pravidelných časoch:

NEDEĽA – 9:00

STREDA – 17:45

Spolu zhromaždení na modlitbe v jednom čase upevňujme jednotu nášho farského spoločenstva a vyprosujme Božie požehnanie a jeho ochranu pre naše rodiny i pre nás všetkých.

 

OTVORENIE KOSTOLA PRE SÚKROMNÚ MODLITBU

KOSTOL SVÄTÉHO MATÚŠA OTVORENÝ PRE SÚKROMNÚ MODLITBU KAŽDÚ NEDEĽU OD 10:00 DO 18:00

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.


Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné dodržať tieto opatrenia:

 – vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky
– odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) minimálne 2 m
– počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 osoba na 25 m² z verejne prístupnej časti kostola (v Kostole sv. Matúša je to max. 12 ľudí)
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Priame prenosy svätých omší

Milí veriaci,

kvôli preventívnym opatreniam, ktoré spôsobili uzatvorenie všetkých bohoslužobných priestorov na území SR, taktiež na reakciu na zrušenie svätých omší až do 23.03.2020 sa televízia LUX rozhodla každodenne odvysielať priame prenosy svätých omší v časoch: Čítať ďalej

ZRUŠENÉ bohoslužby

Milí veriaci, počnúc dnešným dňom budú všetky bohoslužby ZRUŠENÉ, do 23.3.2020. Dôvodom sú opäť preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú rozšírenia vírusového ochorenia COVID-19 na Slovensku. Modlime sa spoločne vo svojích domácnostiach za uzdravenie pacientov a silu pre všetkých, čo sa o nich starajú.

Stanovisko tkkbs

Úmysly sv. omší zapísané vo Vysokej nad Kysucou budú odslúžené pri súkromných sv. omšiach. V nedeľu bude súkromná sv. omša obetovaná, ako každý týždeň, za veriacich celej našej farnosti.

V prípade akejkoľvek potreby (individuálne vyslúženie sviatosti zmierenia, vydanie úradného tlačiva a i.) ma kontaktujte na fare, prípadne na tel. čísle 0918 876 246, som Vám samozrejme k dispozícii aj počas týchto dní.

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs