Oznamy

kategória pre oznamy

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

FARSKÉ OZNAMY

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY (27. DECEMBER)


 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. neviniatok, mučeníkov

Piatok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu a okrem dopoludňajších bohoslužieb bude ešte pridaná sv. omša vyhradená pre seniorov o 17:45.


Čítať ďalej

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (20. DECEMBER)

 

 1. Lockdown: Verejné bohoslužby od soboty (19.12.) pokračujú so zníženou kapacitou miest na sedenie – 25 % celkovej kapacity chrámu. To znamená, že každá druhá lavica zostáva prázdna a v obsadených laviciach možno sedieť len na vyznačených miestach (platí to aj pre členov spoločnej domácnosti). Nemožno stáť voľne v interiéri kostola.

Prosím o väčšiu mieru pochopenia a trpezlivosti; tiež o rešpektovanie usmernení dobrovoľných hasičov.

  Čítať ďalej

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

FARSKÉ OZNAMY

VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. NOVEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Nedeľa: Všetkých svätých

Pondelok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

 1. Odpustky: Úplné odpustky pre zomrelých veriacich, obyčajne platiace len v dňoch 1. – 8. novemra, bude možné tento rok pre pandémiu koronavírusu získať celý november. Získať ich môžu tí, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa ľubovoľnú modlitbu za zosnulých.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu – a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou – môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlia modlitby za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pri tom treba mať úmysel splniť (len čo to bude možné) tri zvyčajné podmienky: spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža.

 1. Pôst: Od 30. októbra až do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, slovenskí biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú zdraví, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok: zdržať sa mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň a okrem toho ešte dvakrát požiť menší pokrm.

 

 1. Rozsvieťme Slovensko: Fórum života pozýva všetkých zapojiť sa do 18. ročníka projektu Sviečka za nenarodené deti. Urobiť tak môžeme 2. novembra zapálením sviečky v oknách svojich domovov alebo na cintoríne a pomodliť sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť. Viac info aj na sviecka.forumzivota.sk

 

 1. Vysocký Betlehem: Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste sa pričinili o to, aby už počas tohtoročných Vianoc bol pri farskom kostole kompletný Betlehem zo spadnutej lipy: rodinám, ktoré si spoločne adoptovali ďalšiu sochu mudrca z východu; pánovi Nevidzanovi, ktorý ošetruje sochy ochranným náterom; rovnako majstrom a brigádnikom, ktorí kládli dlažbu pod Vysocký Betlehem; takisto tým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní a dovoze materiálu (p. Kubošník a Adamec).

 

 1. Kontakt: Aj počas aktuálnych opatrení som vám k dispozícii na čísle 0910 950 927.

 

BOHOSLUŽBY ZA ÚČASTI VERIACICH

FARSKÉ OZNAMY

POVOLENIE BOHOSLUŽIEB (6. MÁJ)


 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  17:45   06:30   17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV   16:00       11:00

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia môže byť v kostole obmedzený počet veriacich, preto je potrebné, aby ste si miesto na sv. omšu v sobotu (bude s nedeľnou platnosťou vyhradená len pre seniorov nad 65 rokov) a v nedeľu rezervovali. Prihlasovanie má zabezpečiť, aby každý vedel, kedy sa do kostola dostane a zároveň, aby mal každý možnosť, dokiaľ nebudú povolené verejné bohoslužby, dostať sa aspoň raz na nedeľnú sv. omšu.

Prihlásiť sa môžete:

 • farský kostol Vysoká – sms, telefonicky na fare: 0910 950 927 alebo 0918 876 246
 • telefonicky na OÚ: 041 4204 160
 • mail: faravysoka@gmail.com
 • osobne na fare, alebo v kancelárii prvého kontaktu OÚ
 • filiálny kostol Kelčov – telefonicky Terka Kubicová: 041 4364 188, 0910 906 252
 • telefonicky Zdenka Lysíková: 041 4364 450, 0908 450 797

Je potrebné bez výnimiek rešpektovať podmienky Úradu verejného zdravotníctva SR:

Čítať ďalej

PRENOSY BOHOSLUŽIEB

PRENOSY BOHOSLUŽIEB Z FARSKÉHO KOSTOLA SV. MATÚŠA

V čase zákazu verejných bohoslužieb odporúčame sledovať pápežskú liturgiu z vatikánskej Kaplnky sv. Marty, či  Baziliky svätého Petra, prípadne z iných katedrál alebo pútnických chrámov. Rozpis prenosov sv. omší a iného duchovného programu nájdete na stránke www.tkkbs.sk.

Sväté omše v priamom prenose z nášho kostola môžete sledovať na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou, alebo na Infokanáli našej obce každý týždeň v pravidelných časoch:

NEDEĽA – 9:00

STREDA – 17:45

Spolu zhromaždení na modlitbe v jednom čase upevňujme jednotu nášho farského spoločenstva a vyprosujme Božie požehnanie a jeho ochranu pre naše rodiny i pre nás všetkých.