Nezaradené

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

FARSKÉ OZNAMY

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE (15. SEPTEMBER)


 1. Liturgický kalendár:

V nastávajúcom týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, obsahom ktorých je poďakovanie za úrodu. Pri piatkovej sv. omši budeme Pánu Bohu ďakovať za dary zeme a zároveň úrodu požehnáme.

Sobota:   10. výročie konsekrácie farského chrámu (možnosť získať úplné odpustky)

Nedeľa:   slávenie titulu chrámu (sollemnitas externa):  sv. Matúša apoštola. Hodovú sv.  omšu o 9:30 bude celebrovať generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadel (vo Vysokej nad Kysucou pôsobil v rokoch 1990 – 1995).

Duše zaodejte posväcujúcou milosťou, čo sa týka oblečenia, príďte v krojoch.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00 17:00  

 

 1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka na seminár.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri upratovaní kostola a okolia pred piatkovou slávnosťou, takisto vám, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh požehnania novej strechy veže a svätej omše. O upratanie kostola v tomto týždni prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 9
 • Horný Kelčov: Alena Kubošníková a Michaela Kubošníková

23. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. SEPTEMBER)

 Liturgický kalendár:

Sv. omšu v piatok o 17:45 bude sláviť žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Zároveň požehná novú strechu kostolnej veže. Všetci ste pozvaní na túto slávnosť. V Kelčove sv. omša nebude.

 

Sobota: sviatok povýšenia svätého kríža

Nedeľa: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV                 11:00

 

 1. Zbierka: Po sv. omši je ofera pre potreby farnosti. Nech Pán odmení každý váš milodar. Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

 

 1. Národný pochod za život: Na Národný pochod za život, ktorý bude 22.9. (v nedeľu) v Bratislave, je možnosť cestovať mimoriadnym vlakom z Čadce. Lístky si môžete objednať cez sekretariát žilinskej diecézy (sekretariat@dcza.sk), alebo cez diecéznu stránku (www.dcza.sk) s odkazom na Národný pochod za život.

Ako farnosť spoločne vyjadríme podporu Národnému pochodu za život modlitbou deviatnika po sv. omši. Začneme sa modliť v piatok.

 

 1. Deti: Deti dnes dostanú nové slovníčky, do ktorých si aj tento školský rok budú lepiť samolepky za sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky. Po (druhej) sv. omši je v klubovni nácvik piesní, na ktorý pozývame všetky deti.

 

 1. Ohlášky: Sviatosť manželstva si plánujú vyslúžiť Norbert Putorík z Vysokej nad Kysucou a Anna Žiaková bývajúca v Dlhej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem aj vám, ktorí obetavo chodíte upratovať a zdobiť kostol. Ďalej nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 8
 • Horný Kelčov: Mária Šromková a Andrea Šamajová

22. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (1. SEPTEMBER)

 Liturgický kalendár:

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Nájdime si čas, aby sme prišli na sv. omšu a aj na sväté prijímanie. Osobitne pozývam žiakov, študentov a birmovancov, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30  17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: Pred prvým piatkom tento týždeň sa bude spovedať:
 • vo farskom kostole v týždni 40 min. pred sv. omšou
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok o 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 14:00 hod.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti. O necelé dva týždne, v piatok (13. septembra), príde pán biskup a pri večernej sv. omši novú strechu požehná.

 

 1. Deti: O týždeň deti dostanú nové slovníčky, do ktorých si aj tento školský rok budú lepiť samolepky za sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky. Budúcu nedeľu bude po druhej sv. omši nácvik piesní, na ktorý pozývame nielen tretiakov.

 

 1. Ohlášky: Sviatosť manželstva si plánujú vyslúžiť Norbert Putorík z Vysokej nad Kysucou a Anna Žiaková bývajúca v Dlhej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Vďaka za Vašu starostlivosť o kostol, jeho čistotu a výzdobu. V upratovaní nášho chrámu nasleduje:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 7
 • Horný Kelčov: Vlasta Kubicová a Jožka Belková

21. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (25. AUGUST)


 1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Moniky

Streda: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30 17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

 1. Pohľadnica do veže: Do makovice pod nový kríž by bolo vhodné dať pohľadnicu, príp. fotku s pôvodnou starou strechou. Ak niekto z vás je ochotný venovať takéto zobrazenie vysockého kostola na tento účel, prosím, nech ju prinesie do sakristie, alebo na faru.

 

 1. Pochod za život: O necelý mesiac, v nedeľu 22. septembra, sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Na stránke Žilinskej diecézy (www.dcza.sk)nájdete všetky dôležité informácie ohľadom možností dopravy, programu a ďalšie informácie. Modlime sa spoločne za toto veľké a dôležité podujatie.

 

 1. Upratovanie: Vďaka všetkým, ktorým záleží na tom, aby bol náš kostol čistý a vyzdobený. Ďalej nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 6
 • Horný Kelčov: Danka Vanková a Mária Vanková

20. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Streda: sv. Pia X., pápeža

Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej

Sobota: sv. Bartolomeja, apoštola

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.   17:45 17:45   6:30 17:45  17:45   6:30 7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

 1. Ohlášky: 24. augusta chcú uzatvoriť manželstvo Luboš Vajdík bývajúci vo Francovej Lhote a Kristína Polyáková pochádzajúca z Vyšného Kelčova. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Vďaka za vašu starostlivosť o čistotu a výzdobu kostola. V nastávajúcom týždni o túto službu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs