Nezaradené

29. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18. OKTÓBER)

MISIJNÁ NEDEĽA

 

 1. DRUHÝ ZÁKAZ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB:
 • DIŠPENZ – slovenskí biskupi až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • KOSTOL – farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v nedeľu od 10:30 do zotmenia.
 • ÚČASŤ NA SV. OMŠI – vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení (max. 6 ľudí) bude umožnené prísť na sv. omšu len rodine, na úmysel ktorej je obetovaná. Tzn. z rodiny, za ktorú je slávená sv. omša môže prísť 5 ľudí (šiesty je kňaz). Intencie môžete nahlásiť telefonicky na 0910 950 927.

V piatok je sv. omša obetovaná za dobrodincov, ktorí podporujú projekt novej strechy kostola, alebo akýmkoľvek spôsobom pomáhajú vo farnosti a v nedeľu za zverený ľud (dohodnuté nedeľné úmysly sa preto prekladajú na pracovný deň). V tieto dni sú sv. omše streamované a vstup je vyhradený pre asistenciu.

 • PRENOSY SV. OMŠÍ – prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce každú nedeľu o 9:30 a piatok o 17:45
 • DETI – deti, ktoré budú sledovať prenos sv. omše doma, dostanú nálepku v škole na náboženstve.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30  17:45 17:45   06:30    9:30

 

 1. Ruženec: Pripojme sa k deťom na celom svete, ktoré sa dnes modlia ruženec za pokoj a mier vo svete. Vzhľadom na nemožnosť verejných zhromaždení sa pridajme k tejto modlitbovej iniciatíve v rodinách a zjednoťme sa v spomínanom úmysle. Na stránke www.miliondeti.sk nájdete aj návod, ako sa modliť ruženec pre deti.

 

 1. Kontakt: Aj počas aktuálnych opatrení máte možnosť vyspovedať sa a prijať Eucharistiu. Treba si len vopred dohodnúť súkromný termín na čísle 0910 950 927.

28. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (11. OKTÓBER)


 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa: Misijná nedeľa

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

 1. Fotky: Prosím tých, ktorí by mohli zapožičať historické fotky kelčovského kostola za účelom pripravovanej publikácie, aby ich priniesli po niektorej sv. omši do sakristie. Po naskenovaní budú vrátené.

 

 1. Zbierky: Po sv. omši je ofera na strechu farského chrámu. O týždeň bude zbierka na misie, ktorá bude venovaná zvlášť farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo. Za vaše milodary vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.

 

 1. Kostol: Ďakujem všetkým, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu chrámu, alebo inak pomáhate vo farnosti. Tento týždeň pokračujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 1
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Daniela Zajícová

27. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (3. OKTÓBER)

 

 1. NÚDZOVÝ STAV:
 • DIŠPENZ – slovenskí biskupi až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • KOSTOL – farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v nedeľu od jednej popoludní do zotmenia. Aj tu platí max. počet 50 ľudí v jednom okamihu (označené miesta v laviciach) a dodržiavanie opatrení vyvesených na dverách.
 • OMŠE PRE SENIOROV – v sobotu o 17:45 bude sv. omša s nedeľnou platnosťou pre seniorov 65+ a osoby z rizikových skupín.
 • PRENOSY SV. OMŠÍ – prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce každú nedeľu o 9:30.
 • DETI – deti, ktoré budú sledovať prenos sv. omše doma, dostanú nálepku v škole na náboženstve.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

 1. Prvoprijímajúci: Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie sa prekladá stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí na neskôr; dátum bude včas oznámený.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Marián Porvazník zo Staškova a Klaudia Záhumenská z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Zbierky: Po sv. omši je ofera na dobročinné diela Svätého Otca. O týždeň máme mesačnú zbierku na novú strechu kostola. Nech Pán odmení každý váš milodar.

 

 1. Kostol: Vďaka patrí všetkým, ktorí chodíte upratovať a zdobiť náš kostol, alebo iným spôsobom pomáhate vo farnosti. Tento týždeň o čistenie chrámu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 6
 • Horný Kelčov: Alena Kubošníková a Michaela Kubošníková

26. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (29. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

V októbri si nájdime viac času na modlitbu ruženca: spoločne sa ho modlíme v kostole 40 min. pred sv. omšou. Tí, čo sa modlia ruženec spoločne v kostole, v rodine, alebo v nábožnom združení, môžu pri splnení zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Utorok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Štvrtok: sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

Piatok: svätých anjelov strážcov

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: Pred prvým piatkom tento týždeň sa bude spovedať:
 • vo farskom kostole v týždni 40 min. pred sv. omšou (pondelok – streda)
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:00
 • v Semeteši vo štvrtok od 15:00

Chorých a starých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou po domoch vo štvrtok od 9:00 hod. a v DD v piatok o 9:00 hod.

Vo Vyšnom Kelčove budem spovedať nevládnych v rodinách v piatok od 14:00 hod.

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Dnes zase zbierka na seminár. Vďaka za vašu dobročinnosť.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Marián Porvazník zo Staškova a Klaudia Záhumenská z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Upratovanie: Vďaka za Vašu starostlivosť o kostol, jeho čistotu a výzdobu. V upratovaní nášho chrámu nasleduje:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Mária Šromková a Andrea Šamajová

25. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (20. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: výročie konsekrácie farského chrámu (možnosť získať úplné odpustky)

Streda: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

 1. Prihlášky: Rodičia, ktorých deti by mali ísť v tomto školskom roku na 1. sväté prijímanie (tretiaci), si môžu po sv. omši vyzdvihnúť prihlášky. Stretnutie rodičov všetkých detí (tretiakov aj štvrtákov) bude v piatok, 9. októbra, po sv. omši v kostole.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Martin Krasňan z Čadce – Čadečky a Rozália Varechová, z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Zbierky: Po sv. omši je hodová ofera; Pán Boh odplať za vaše milodary. Budúci týždeň bude zase zbierka na seminár.

 

 1. Kostol: Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri upratovaní a výzdobe kostola a okolia pred dnešnou slávnosťou titulu farského chrámu; takisto vám, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh hodovej svätej omše. O upratanie kostola v tomto týždni prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 4
 • Horný Kelčov: Vlasta Kubicová a Jozefína Belková

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs