faravysoka

2. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19. JANUÁR)

 

 1. Liturgický kalendár:

Sobota: Obrátenie sv. Pavla, apoštola

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

   17:45   17:45    6:30   17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV           16:00    11:00

 

 1. Milodar: Pán Boh odplať za milodar ružencového spoločenstva z Vyšného Kelčova na novú strechu farského kostola 200,- €, bohuznáme rodiny 150,- € a 100,- €.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám za ochotu a čas pri upratovaní kostola. Ďalej nasleduje skupina:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 3
 • Horný Kelčov: Anna Krupová a Katarína Umrianová

KRST KRISTA PÁNA

FARSKÉ OZNAMY

KRST KRISTA PÁNA (12. JANUÁR)

 

 1. Liturgický kalendár:

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie pred pôstom.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

   17:45   17:45    6:30   17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV           16:00    11:00

 

 1. Týždeň modlitieb: Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme za jednotu veriacich v Krista vo svojich modlitbách.

 

 1. Birmovka: Sviatosť birmovania príde do našej farnosti vyslúžiť pán biskup Tomáš Galis v nedeľu, 28. júna.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám za pomoc pri rôznych prácach v kostole, či na fare. Tento týždeň o upratanie chrámu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 2
 • Horný Kelčov: Anna Poliaková a Mária Lukešová

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (5. JANUÁR)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

   7:15

9:30

  17:45    6:30   17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV   11:00             11:00

 

 1. Púť do Svätej zeme: Na stolíkoch v kostole si môžete zobrať leták s itinerárom púte do Svätej zeme v októbri tohto roka. Prihlásiť sa môžete so zálohou 200,- € v sakristii, alebo na fare. Na púť je potrebný cestovný pas s platnosťou minimálne do mája 2021!!

 

 1. Milodar: Pán Boh nech odplatí milodar Ružencového bratstva od Širokého mosta za milodar 100,- € na novú strechu kostola.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri odpratávaní snehu pri kostole; pri dverách kostola sú k dispozícii lopaty, nebojte sa ich použiť a potom vrátiť späť. Ďakujem i za upratovanie chrámu a tento týždeň prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 1
 • Horný Kelčov: Beáta Mlkvíková a Hedviga Veselková

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

FARSKÉ OZNAMY

 NEDEĽA SVÄTEJ RODINY (29. DECEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Streda: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok

Piatok: prvý piatok v mesiaci. Pozývame osobitne birmovancov, do liturgických služieb sa zapojí tretia skupina. Po nej pozývam animátorov na faru na krátke stretnutie.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

    17:45   16:00    7:15

9:30

  17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV      11:00     16:00    11:00

 

 1. Koncert: Pozývame vás na vianočný koncert Mišky Kubištelovej a spol. do farského kostola dnes popoludní o 15:00 hod.

 

 1. Silvester: V utorok, na Silvestra, o 16:00 bude na záver roka sv. omša s ďakovnou pobožnosťou za udelené dobrodenia v roku 2019. Po nej sa presunieme na námestie pred obecným úradom na kultúrny program a silvestrovský prípitok.

Posledné chvíle končiaceho roka budete môcť stráviť v tichu kostola pred bohostánkom od 23:30 a do nového roka 2020 vykročiť s eucharistickým požehnaním.

 

 1. Koleda: Trojkráľové požehnanie domov bude vo Vysokej v sobotu od 9:00 a v Kelčove v nedeľu od 13:00. Kto má záujem o požehnanie príbytku, nech sa napíše na papier na stolíku v kostole.

 

 1. Posolstvo: Posolstvo diecézneho biskupa rodičom v Žilinskej diecéze si môžu rodičia malých a dospievajúcich detí zobrať zo stolíka s časopismi. V prípade záujmu sa môžu doobjednať ďalšie.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí chodievate upratovať a zdobiť kostol, alebo pomáhate pri odpratávaní snehu okolo neho. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí ste nacvičovali a pripravovali jasličkové akadémie a koledovanie Dobrej noviny, alebo ste prispeli k dôstojnému sláveniu polnočnej sv. omše. Vyjadrujem Pán Boh odplať p. Martinovi Lukešovi za zhotovenie jasličiek z dreva starej strechy kostolnej veže.

V čistení chrámu je tento týždeň na rade:

 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 6
 • Horný Kelčov: Emília Veselková a Mária Mlkvíková

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (22. DECEMBER)


 1. Liturgický kalendár a vianočné podujatia:

Utorok: Štedrý deň – pri rannej sv. omši budú požehnané betlehemy a sošky malého Ježiška. Bude to posledná sv. omša pri sviečkach; prineste si so sebou lampáše, alebo si vezmite kahanec zo stolíka vzadu a zapáľte ho betlehemským plameňom z veľkej sviece, ktorá bude horieť pod chórusom. Oheň z Betlehema, miesta, kde Boží Syn prišiel na svet, si potom môžete zobrať domov. Do domova dôchodcov a detských domovov prinesieme Betlehemské svetlo po sv. omši.

Pri polnočnej sv. omši bude požehnané súsošie Svätej rodiny pri farskom kostole, prvá časť Betlehema vyrezaného z dreva lipy, ktorá v júli spadla na vežu nášho chrámu. Jeho autorom je kysucký rezbár Anton Kadura, držiteľ ocenenia z celosvetovej výstavy betlehemov v Ríme.

Streda: Slávnosť narodenia Pána – sv. omše budú ako v nedeľu. Pri druhej sv. omši bude požehnanie koledníkov.

Štvrtok: sv. Štefana – sv. omše budú ako v nedeľu. V Kelčove po sv. omši a vo Vysokej popoludní o 14:00 budú jasličkové slávnosti.

Piatok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu – po sv. omši bude eucharistická adorácia.

Sobota: sv. Neviniatok, mučeníkov – od 10:00 bude koledovanie Dobrej noviny.

Nedeľa: Svätej rodiny – popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole koncert Mišky Kubištelovej a priateľov.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

     6:00    6:00

24:00

   7:15

9:30

   7:15

9:30

  17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV     22:00  11:00  11:00      11:00

 

 1. Upratovanie: Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli pomôcť pri spoločnej spovedi v našej farnosti a takisto pri včerajšom predvianočnom upratovaní a výzdobe kostola. Tento týždeň o čistenie chrámu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Gabika Kubačáková a Aďa Ďurčanská

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs