faravysoka

VÝZVA BISKUPA MONS. VILIAMA JUDÁKA

Pripojme sa aj my vo Vysokej nad Kysucou k výzve nitrianskeho biskupa Viliama, rodáka z Kysúc:
“Povzbudzujem Vás preto, bratia a sestry, napriek tomu, že situácia je mimoriadne vážna a ťažká, aby ste každý podľa svojich možností, schopností, osobnej zodpovednosti voči sebe samým, ako aj naším blížnym urobili všetko pre odvrátenie pandémie a jej následkov.
My veriaci totiž vieme, že sú tu aj duchovné prostriedky, aby sme pomohli ozdraviť a ochrániť tento svet, nielen pred chorobami, ale aj pred zlom, hriechom. Preto Vás pozývam zapojiť sa do spoločenstva pod názvom „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“.
Počas celého mesiaca január sa každý večer o 20:00 zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo tichom uvedomení si Božej prítomnosti. V tomto čase, kde je to možné, nech zaznejú kostolné zvony.
Modlíme sa predovšetkým za ukončenie pandémie, za naše rodiny, za trpiacich, chorých, osamelých, zomierajúcich a za tých, ktorí nás v tomto čase opustili. Myslime tiež na tých, ktorí nám slúžia v každej oblasti života. Spoločná modlitba má veľkú duchovnú silu a môže nás uchrániť od mnohého zlého.
Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program, prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.“
(Celý text výzvy nájdete na: www.tkkbs.sk)

SPRÍSNENIE OPATRENÍ OD 1. JANUÁRA

Od 1. januára sa mení uznesenie vlády SR o zákaze vychádzania, v ktorom sa zrušili viaceré výnimky, okrem iných aj účasť verejnosti na bohoslužbách. Verejné sv. omše sú zrušené do 24.1. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na: cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť. Krst, sobáš či pohreb je možné organizovať maximálne do 6 osôb.
Dnes, tak ako každú nedeľu a prikázaný sviatok, je obetovaná sv. omša za Vás všetkých farníkov. Obetou sv. omše vyprosujem pre Vás Božie požehnanie a silu do nového roka 2021. Ostávame spojení v modlitbách. Počas dní, kedy budeme zatvorení vo svojich príbytkoch, otvorme svoje srdcia pre Božiu milosť, využime tento čas na sebaposvätenie a intenzívnejší rozhovor s Pánom Bohom, i s našimi blízkymi. Ďakujem za Vaše modlitby, prejavy spolupatričnosti a akúkoľvek pomoc počas karantény. Napriek všetkým okolnostiam Vám prajem požehnané dni vianočného obdobia naplnené Božím pokojom a kresťanskou nádejou.

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

FARSKÉ OZNAMY

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY (27. DECEMBER)


 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. neviniatok, mučeníkov

Piatok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu a okrem dopoludňajších bohoslužieb bude ešte pridaná sv. omša vyhradená pre seniorov o 17:45.


Čítať ďalej

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (20. DECEMBER)

 

 1. Lockdown: Verejné bohoslužby od soboty (19.12.) pokračujú so zníženou kapacitou miest na sedenie – 25 % celkovej kapacity chrámu. To znamená, že každá druhá lavica zostáva prázdna a v obsadených laviciach možno sedieť len na vyznačených miestach (platí to aj pre členov spoločnej domácnosti). Nemožno stáť voľne v interiéri kostola.

Prosím o väčšiu mieru pochopenia a trpezlivosti; tiež o rešpektovanie usmernení dobrovoľných hasičov.

  Čítať ďalej

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (13. DECEMBER)

 

 1. Sväté omše:
  pondelok utorok streda štvrtok  piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    06:00 06:00

 

06:00  06:00  17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV          16:00       11:00

 

 1. Spovedanie: Prosím, neodkladajte predvianočnú spoveď a využívajte možnosti, pokiaľ sú:
 • pri farskom kostole v týždni 30 min. pred sv. omšou a okrem toho v pondelok, utorok a v stredu aj o 17:00 hod.
 • vo Vyšnom Kelčove v piatok od 15:30 a v nedeľu po sv. omši

 

 1. Mobilná aplikácia: Pripomínam možnosť stiahnutia si mobilnej aplikácie našej obce Vysoká nad Kysucou, kde nájdete aj oznamy farnosti: aktuálne opatrenia ohľadom verejných bohoslužieb, rorátne sv. omše, či predvianočné spovedanie.

Farské oznamy sú týždenne aktualizované na farskej stránke www.vysoka.fara.sk

a môžete si ich prečítať hocikedy počas dňa aj na nástenke pri dverách kostola.

 

 1. Dobrá novina: Projekt Dobrej noviny môžete tento rok podporiť individuálne, cez Vianoce sa nebude koledovať po domoch. Noviny Dobrej noviny sú v kostole pod chórusom.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem p. Vankovi a p. starostovi so zamestnancami obecného úradu, že aj tento rok zabezpečili vianočné stromčeky do kostola. Predvianočné zdobenie kostola musíme urobiť na viac krát, aby sme boli v jednom okamihu max. šiesti. Preto mužov prosím o pripravenie stromčekov a betlehema v kostole nasledujúcu sobotu o 9:00 a ženy o upratanie kostola o 13:00 hod.
 • Vysoká nad Kysucou: Nová kolónia č. 1
 • Vyšný Kelčov: Anna Poliaková a Mária Lukešová