ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

„Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva.“  (Jn 9, 41)                                                                                                                        

1. Liturgický kalendár:

Pondelok – Sobota: Dni v štvrtom pôstnom týždni.

Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „A“ (Zvyk zahaľovať kríže v kostole pred Piatou pôstnou nedeľou sa zachováva aj u nás. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok.)

Čítať ďalej

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“  (Jn 4, 42)                                                                                                                       

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť preložená z 19.marca)

Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „A“ (Nedeľa „Laetare“  – má názov od úvodnej omšovej antifóny: „Laetare Ierusalem“ – Raduj sa Jeruzalem. Na túto nedeľu sa môže ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch, aj keď je pôstne obdobie. Táto nedeľa je už predzvesťou radosti z Veľkonočných sviatkov.“)


Čítať ďalej

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

„Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“

                                                                                                                                           (Mt 17, 2)

1. Liturgický kalendár:

Pondelok – Sobota: Dni v druhom pôstnom týždni.

Nedeľa: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „A“


Čítať ďalej

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“  (Mt 4, 10)

1.Liturgický kalendár:

Pondelok -Sobota: Dni v prvom pôstnom týždni.

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „A“
Čítať ďalej

ÔSMA NEDEĽA V CEZ ROK

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“    (Mt 6, 33)

1.Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda, (Deň pokánia v celej Cirkvi – je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Je to začiatok pôstneho obdobia a na znak toho sa pri svätých omšiach bude aj u nás značiť požehnaným popolom na čelo.)

Piatok: Prvý piatok v mesiaci

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu – prvá sobota v mesiaci

Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „A“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs