21. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Streda: sv. Bartolomeja, apoštola

Sobota: sv. Moniky, spomienka

Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK „C“
Čítať ďalej

20. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Pondelok: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť (Je to jeden z pekných mariánskych sviatkov  – Vy už dobre viete, že v prikázaný sviatok pokiaľ je to možné, nemáme ťažko pracovať a máme zasvätiť deň účasťou na sv. omši. Sv. omša bude v pondelok vo farskom kostole sv. Matúša vo Vysokej ráno o 7.30 hod. aj večer o 17.45 hod. a tak isto bude sv. omša aj na Kelčove o 15.30 hod.)

Sobota: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

19. NEDEĽA CEZ ROK „C“

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Dominika, kňaza

Utorok: sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

Streda: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Štvrtok: sv. Kláry, panny

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

18. NEDEĽA CEZ ROK „C“

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza

Piatok: Prvý piatok v mesiaci

Sobota: Premenenie Pána

Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „C“
Čítať ďalej

15. NEDEĽA CEZ ROK „C“

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Piatok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs