DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

1. Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Štvrtok: sv. PETRA A PAVLA, apoštolov (Je to prikázaný sviatok. Tento deň, ak je to možné, sa máme zdržiavať ťažkej práce, aby sa vytvoril priestor na dôstojnú oslavu Pána Boha a to v prvom rade nábožnou účasťou na sv. omši.)

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“


Čítať ďalej

JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

1. Liturgický kalendár:

Streda: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť (Po modlitbe po prijímaní sa vyloží Sviatosť oltárna a koná sa pred ňou odprosujúca pobožnosť. Má sa konať vo všetkých kostoloch a kaplnkách.)

Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi

Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť (Je to prikázaný sviatok. Na prikázaný sviatok – ak je to možné – nemáme ťažko pracovať a zasvätiť deň prežitím sv. omše. Sv. omša bude vo Vyšnom Kelčove o 15.30 hod. a nahradí sv. omšu v piatok. Vo farskom kostole vo Vysokej bude sv. omša ráno o 7.30 hod. a večer o 17.45 hod. Za priaznivého počasia po večernej sv. omši budú pri farskom kostole tzv. „oltáriky“. Treba ich pripraviť a ozdobiť tak, ako ste boli zvyknutí. Deti nech si prinesú na procesiu lupienky z kvetov. Ak bude pršať, bude táto procesia v kostole. Treba pripomenúť, že veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu „Tantum ergo“ – „Ctíme túto Sviatosť“ na tento sviatok, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. V stredu bude sv. omša vo farskom kostole ráno o 7.30 hod.!)

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Čítať ďalej

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

(Končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok. Od zajtra sa modlíme modlitbu ANJEL PÁNA.)

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Svätodušný pondelok

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Čítať ďalej

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Justína, mučeníka

Piatok: Prvý piatok v mesiaci jún

Sobota: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Nedeľa: NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

(Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania D. Sv. na verejnom speve

 alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.)

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs