VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (4. APRÍL)

 

 1. Veľkonočné obdobie: Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ako jedna „veľká nedeľa“.

 

 1. Prenosy sv. omší: Vo veľkonočnej oktáve (nastávajúci týždeň) sa môžete zjednotiť v slávení Eucharistie cez priamy prenos prostredníctvom infokanálu a facebooku obce Vysoká nad Kysucou:
 • pondelok o 9:30
 • nedeľa o 9:30

 

 1. Súkromná modlitba v kostole: Každú nedeľu býva otvorený kostol pre osobnú modlitbu po sv. omši do 18:00 hod. Dodržiavame hygienické opatrenia a vo vnútri sa nezdržiavame v počte viac ako 6 osôb.

 

 1. Sviatosti: Vo veľkonočnom období má každý pokrstený prijať sväté prijímanie. Hlavný hygienik SR vydal usmernenie, podľa ktorého môže osoba bez príznakov akútnej infekcie a bez nariadených karanténnych opatrení požiadať o „individuálnu duchovnú starostlivosť“ telefonicky vopred a dohodnúť si čas a miesto prijatia sviatostí za podmienky dodržania protiepidemických opatrení.

Sviatosť zmierenia a Sviatosť oltárnu si môžete dohodnúť na farskom telefónnom čísle, alebo na čísle 0910 950 927.

 

 1. Svätá zem: Plánovaná farská púť do Svätej zeme v apríli tohto roka sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie ruší. Tí, ktorí ste sa prihlásili, si môžete po telefonickom dohovore vyzdvihnúť zaplatenú zálohu.

 

 1. Katolícke noviny: Vzhľadom na pretrvávajúci zákaz verejných bohoslužieb od začiatku roka bol zrušený odber Katolíckych novín. Tí, ktorí ste si ich brali v kostole a máte záujem pokračovať v ich čítaní, si môžete na stolíku pod chórusom zobrať prihlášku a objednať si ich na vašu adresu.

 

 1. Poďakovanie: Úprimne chcem vyjadriť Pán Boh odplať za vaše modlitby, pomoc pri upratovaní a výzdobe našich chrámov, pomoc vo farskej záhrade, i za milodary na kostol. Všetkých dobrodincov vkladám do obety sv. omše každý piatok. Prajem vám požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.

1. PÔSTNA NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

 PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA (21. FEBRUÁR)


 1. Liturgický kalendár: Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Omšový formulár Za odpustenie hriechov budeme mať pri sv. omši v piatok.

 

 1. Prenosy sv. omší: Počas pôstu budú bohoslužby vysielané v priamom prenose:
 • piatok o 17:15 – krížová cesta, po nej, hneď po krátkej prestávke pokračuje sv. omša s eucharistickým požehnaním
 • nedeľa o 9:30 – sv. omša s eucharistickým požehnaním

 

 1. Aktivity pre deti: Ako domáca cirkev zodpovedne prežívajte vieru v rodine. Okrem spoločnej modlitby a sledovania bohoslužieb je pre rodiny s deťmi ponuka katechéz na internete:
 • sk (pôstna aktivita)
 • tvoj-strom.info (nedeľné katechézy)

 

 1. Kontakt: V prípade akejkoľvek potreby (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie, krst, rozhovor, …) ma kontaktujte na čísle 0910 950 927, alebo na farskom čísle, prípadne mailom. Som vám k dispozícii aj počas protipandemických opatrení.

 

 1. Katolícke stredné školy: Od polovice februára si žiaci deviatych ročníkov vyberajú strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Popri iných katolícke školy ponúkajú široký rozsah študijných odborov, a okrem akademických vedomostí a zručností prinášajú mladým ľuďom aj morálne a hodnotové smerovanie. Na stránke Diecézneho školského úradu (www.dsuza.sk) nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze.

 

 1. Almužna: Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto nedeľu konala zbierka na charitu. V čase zatvorených chrámov hľadajte spôsob, ako darovať almužnu chudobným (ovocie pôstu) a tiež ako podporiť svoj kostol.

6. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (14. FEBRUÁR)


 1. Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Veriaci sú povinní zachovať pôst a zdržať sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; povinnosť pôstu všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života (kánon 1252 KKP).

 1. Prenosy sv. omší: Pozývame vás začať pôstne obdobie svätou omšou z farského chrámu, ktorá bude streamovaná na Popolcovú stredu o 17:45.

Počas pôstu budú bohoslužby vysielané v priamom prenose:

 • piatok o 17:15 – krížová cesta s sv. omša s eucharistickým požehnaním
 • nedeľa o 9:30 – sv. omša s eucharistickým požehnaním

     3. Súkromná modlitba v kostole: Každú nedeľu býva otvorený kostol pre osobnú modlitbu po sv. omši do zotmenia. Dodržiavame hygienické opatrenia a vo vnútri sa nezdržiavame v počte viac ako 6 osôb.

 1. Aktivity pre deti: Ako domáca cirkev zodpovedne prežívajte vieru v rodine. Okrem spoločnej modlitby a sledovania bohoslužieb je pre rodiny s deťmi ponuka katechéz na internete:
 • sk (pôstna aktivita)
 • tvoj-strom.info (nedeľné katechézy)
 1. Kontakt: V prípade akejkoľvek potreby (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie, krst, rozhovor, …) ma kontaktujte na čísle 0910 950 927, alebo na farskom čísle, prípadne mailom. Som vám k dispozícii aj počas protipandemických opatrení.

POŽEHNANIE HROMNIČNÝCH SVIEC

Na sviatok Obetovania Pána, 2.2. (utorok), Vás pozývame o 17:45 sledovať zvyčajným spôsobom sv. omšu z farského Chrámu sv. Matúša. Pri nej budú požehnané hromničné sviece. Keďže ide o priamy prenos, požehnanie platí i na sviece, ktoré budete mať pri sebe doma počas sledovania eucharistického slávenia.

SPRÍSNENIE OPATRENÍ OD 1. JANUÁRA

Od 1. januára sa mení uznesenie vlády SR o zákaze vychádzania, v ktorom sa zrušili viaceré výnimky, okrem iných aj účasť verejnosti na bohoslužbách. Verejné sv. omše sú stále zrušené. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na: cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť. Krst, sobáš či pohreb je možné organizovať maximálne do 6 osôb.