24. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (16. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

V piatok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, patróna nášho farského kostola. Zároveň je to deň konsekrácie tohto chrámu (9. výročie), pri splnení zvyčajných podmienok môžete získať úplné odpustky. V nedeľu budeme znova sláviť omšu titulu kostola – hodovú sv. omšu o 9.30 bude celebrovať titulárny kanonik Ladislav Herman.

Nech sú hody pre nás všetkých príležitosťou na duchovnú obnovu a prehĺbenie života viery, preto by bolo nanajvýš vhodné, aby sme počas sv. omše prijali Eucharistiu. Využite možnosť vyspovedať sa v týždni pred sv. omšami. Po sv. omšiach vo Vysokej bude hodová ofera.

Tento týždeň sú jesenné kántrové dni, ktorých obsah je poďakovanie za úrodu. Ďakovná sv. omša s požehnaním úrody bude v sobotu ráno.

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45         17:45      7:30      17:45      7:30 7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV              15:30      17:00  
SEMETEŠ        16:00          

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám za pomoc pri rôznych prácach v kostole, na fare, i vo farskej záhrade. Na budúci týždeň prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Vyšný koniec č. 2

Horný Kelčov (v piatok): Danka Vanková a Mária Vanková

 

 1. Ofera: Dnes po sv. omši bude zbierka na seminár. V mene predstavených seminára i bohoslovcov za vaše milodary vyjadrujem Pán Boh odplať.

23. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (9. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Streda: Najsvätejšieho mena Panny Márie

Štvrtok: sv. Jána Zlatoústeho

Piatok: Povýšenie Svätého kríža

Sobota: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU 14:00      14:00       17:45      7:30      17:45 7:15     9:30 7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV                11:00     11:00
SEMETEŠ              

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí sa staráte o to, aby bol kostol čistý a vyzdobený. Na budúci týždeň prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Vyšný koniec č. 1

Horný Kelčov (v piatok): Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková

22. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (2. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Piatok: sv. Košických mučeníkov

Sobota: Narodenie Panny Márie

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU 13:00         17:45      7:30      17:45       8:00

15:00

7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV              15:30       11:00
SEMETEŠ       16:00          

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate upratovať a zdobiť kostol. Na budúci týždeň prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Závodie č. 3

Horný Kelčov (v piatok po sv. omši): Anna Vanková a Lenka Chovancová

 

 1. Spoveď: V tomto týždni je prvý piatok, starých a chorých budem chodiť spovedať v stredu od 9.00 hod. vo Vysokej nad Kysucou. V piatok od 9.00 hod. v Domove dôchodcov a od 13.30 hod. vo Vyšnom Kelčove.

Využite možnosť sv. spovede v tomto týždni pol hodiny pred sv. omšami vo farskom kostole, v utorok od 15.15 hod. na Semeteši a v piatok vo Vyšnom Kelčove hodinu a pol pred sv. omšou. Treba povzbudiť deti aj mládež na začiatok školského roka, aby pristúpili k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.

 

 1. Spievanie detí: Deti dostanú po sv. omši prvú samolepku, príp. aj prázdny slovník. Tie, ktoré sa chcú zapojiť do spevu pri sv. omši, príďte budúcu nedeľu o 8:45 do klubovne pri fare na nácvik.

 

 1. Ohlášky: Dňa 8. septembra chcú uzatvoriť manželstvo Igor Šupica z Krásna nad Kysucou a Petra Mačková z Vysokej nad Kysucou.

Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Ofera: Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach ofera pre potreby farnosti a po druhej sv. omši adorácia.

21. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (26. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Moniky

Utorok: sv. Augustína

Streda: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU     17:45         17:45      7:30      17:45       8:00

14:00

7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV              15:30       11:00
SEMETEŠ       16:00          

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate upratovať a zdobiť kostol. Na budúci týždeň prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Závodie č. 2

Horný Kelčov (v piatok po sv. omši): Anna Krupová a Katarína Umrianová

 

 1. VENI SANCTE: Pri sv. omšiach budúcu nedeľu budeme prosiť Svätého Ducha, aby sprevádzal našich žiakov a študentov počas nového školského roka. Pozvite všetky vaše deti a vnúčatá, nech osobne prosia o dar múdrosti. Deti dostanú prvú samolepku.

 

 1. Miništrantský turnaj: V piatok, 31. augusta, sa aj miništranti z Vysokej zúčastnia na Bartolomejskom hodovom futbalovom turnaji v Čadci. Pôjdeme vlakom o 7:49, predpokladaný návrat o 17:18, aby sme stihli večernú sv. omšu.

 

 1. Ohlášky: Dňa 8. septembra chcú uzatvoriť manželstvo Igor Šupica z Krásna nad Kysucou a Petra Mačková z Vysokej nad Kysucou.

Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Púte: Na plagátoch na výveske sú pozvánky na púte v našej diecéze.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Bartolomeja, apoštola

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU     17:45       17:45      7:30      17:45       8:00 7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV      15:30     11:00
SEMETEŠ     16:00

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate upratovať a zdobiť kostol. Na budúci týždeň prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Závodie č. 1

Horný Kelčov (v piatok po sv. omši): Anna Poliaková a Mária Lukešová

 

 1. Sv. omša na Husľove: V sobotu, 25.8., bude sv. omša v kaplnke na Husľove o 15:00, ako býva každý rok. Ste srdečne pozvaní.

 

 1. Nácvik piesní: Budúcu nedeľu deti dostanú slovníčky, do ktorých budú počas školského roka zbierať samolepky za nedeľné sv. omše. Rodiny s deťmi pozývame zvlášť na sv. omšu o 9:30, počas ktorej budú deti spievať. Nácvik piesní bude už tento piatok o 16:45 v klubovni.

 

 1. Ohlášky: Dňa 1. septembra chcú uzatvoriť manželstvo Štefan Voštinák a Petra Horňáková, obidvaja z Vysokej nad Kysucou.

Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Časopis: Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl.
  Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs