33. NEDEĽA CEZ ROK „A“

1.Liturgický kalendár:

Utorok: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Streda: sv. Cecílie, panny a mučenice

Piatok: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK „A“ – KRISTA KRÁĽA

Čítať ďalej

32. NEDEĽA CEZ ROK „A“

„Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“       (Mt 25, 13)

1.Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

31. NEDEĽA CEZ ROK „A“

Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.       (Mt 23, 12)

1.Liturgický kalendár:

Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Piatok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Sobota: sv. Martina z Tours, biskupa

Nedeľa: TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

30. NEDEĽA CEZ ROK „A“

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“       (Mt 22, 39)

1.Liturgický kalendár:

Streda: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť – prikázaný sviatok

Štvrtok: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Piatok: Prvý piatok v mesiaci

Sobota: sv. Karola Boromejského, kňaza

Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

29. NEDEĽA CEZ ROK „A“

„Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“       (Mt 22, 21)

1.Liturgický kalendár:

Sobota: sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Nedeľa: TRIDSIATA NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs