PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA ROK „B“

1.Liturgický kalendár:

Štvrtok: Katedra sv. Petra, apoštola

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „B“

Čítať ďalej

ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK „B“

1.Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda, (Deň pokánia v celej Cirkvi – je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Je to začiatok pôstneho obdobia a na znak toho sa pri svätých omšiach bude aj u nás značiť požehnaným popolom na čelo.)

Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „B“

Čítať ďalej

PIATA NEDEĽA V CEZ ROK „B“

1.Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Agáty, panny a mučenice

Utorok: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Sobota: sv. Školastiky, panny

Nedeľa: ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK „B“

Čítať ďalej

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZ ROK „B“

1.Liturgický kalendár:

Streda: sv. Jána Bosca, kňaza

Piatok: OBETOVNIE PÁNA, (po starom HROMNICE) – prvý piatok v mesiaci

Sobota: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – prvá sobota v mesiaci

Nedeľa: PIATA NEDEĽA CEZ ROK „B“ prvá nedeľa v mesiaci

Čítať ďalej

TRETIA NEDEĽA CEZ ROK „B“

1.Liturgický kalendár:

Streda: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa cirkvi

Štvrtok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Piatok: sv. Timoteja a Títa, biskupov

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK „B“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs