33. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18. NOVEMBER)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Streda: Obetovanie Panny Márie

Štvrtok: sv. Cecílie, panny a mučenice

Sobota: sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov

Nedeľa: Krista Kráľa

 

 1. Sväté omše: Tento týždeň budú sv. omše vo zvyčajných časoch.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám za vaše modlitby a angažovanosť pre farnosť. V upratovaní kostola pokračujeme skupinou:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nová Kolónia č. 1

Horný Kelčov (v piatok): Anna Krupová a Katarína Umrianová

 

 1. Diecézna charita: Diecézna charita Žilina pozýva na výstavu fotografií a inšpiratívnych príbehov (ne)obyčajných ľudí, ktorým charita podala pomocnú ruku. Môžete ju vidieť v OC Mirage v Žiline od 16. do 25. novembra.

Taktiež pozývame zapojiť sa do tohtoročnej potravinovej zbierky vo vybratých predajniach Tesco pre ľudí v núdzi v dňoch 22. – 24. novembra (10:00 – 20:00 hod.). Viac informácií na plagátoch.

 

 1. Púť slobodných: Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti – Púť slobodných, ktorá bude 23. – 25. novembra v Pavlovciach nad Uhom. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach domcek.org alebo katRande.org.

 

 1. rozVEDENÍ k Bohu: Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 30.11. – 2.12. 2018 na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k Bohu“ pre rozvedených, ktorí žijú sami, do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webdone.sk

 

 1. Nácvik v Kelčove: Dnes po sv. omši bude v kostole nácvik detí na jasličkovú slávnosť.

32. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (11. NOVEMBER)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Sobota: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU       7:30         17:45      7:30       17:45        7:30  7:15      9:30
VYŠNÝ KELČOV               15:30          11:00
SEMETEŠ         16:00          

 

 1. Godzone tour: Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývajú už na 10. ročník evanjelizačného turné Godzone tour. Minulý rok sa nás stretlo takmer 23 000. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo. V Žiline sme 14.11. 2018 o 18:00 h na zimnom štadióne.

 

 1. Nácvik piesní: Dnes po (druhej) sv. omši pozývame deti na nácvik piesní na faru.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate farnosti a kostolu. V nastávajúcom týždni o upratanie nášho chrámu prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný Kelčov č. 4

Horný Kelčov (v piatok): Anna Poliaková a Mária Lukešová

 

 1. rozVEDENÍ k Bohu: Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 30.11. – 2.12. 2018 na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k Bohu“ pre rozvedených, ktorí žijú sami, do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webdone.sk

 

 1. Spomienka na ukončenie 1. svetovej vojny: Vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spolkovej republiky Nemecko vyvíjajú medzinárodnú iniciatívu na pripomenutie si ukončenia 1. svetovej vojny formou zvonenia zvonov v mestách a dedinách dnes, 11. novembra, o 13:30. Keď sa rozozvučia zvony aj na našom kostole, spomeňme si na padlých v tejto zničujúcej vojne v krátkej modlitbe.

31. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA PRAVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4. NOVEMBER)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Piatok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Sobota: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45       17:45       17:45       9:30       17:45        7:30  7:15      9:30
VYŠNÝ KELČOV               15:30          11:00
SEMETEŠ         16:00          

 

 1. Odpustky: Do 8. novembra je možné získať pre duše v očistci odpustky, k čomu sa vyžaduje sv. prijímanie, nábožná návšteva cintorína, aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých, pomodliť sa na úmysel sv. otca a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Využime každý deň, aby sme pomohli dušiam vyslobodiť sa z očistca. Aby ste mali príležitosť denne získať tieto odpustky v prospech zomrelých, tento týždeň bude sv. omša vo farskom kostole aj v utorok o 17:45.

 

 1. Rekolekcia: Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov turzovského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:30 vo farskom kostole, na ktorú ste pozvaní všetci, ktorí budete môcť prísť. Z tohto dôvodu sv. omša vo štvrtok ráno nebude.

 

 1. Nácvik piesní: Dnes po (druhej) sv. omši pozývame deti na nácvik piesní do klubovne pri fare.

 

 1. Upratovanie: Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola, fary. alebo odpratávaní lístia pri kostole. V nastávajúcom týždni o upratanie nášho chrámu prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný Kelčov č. 3

Horný Kelčov (v piatok): Beáta Mlkvíková a Hedviga Veselková

 

 1. Ofera: Po sv. omši je zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh odplať za vaše milodary. (Pokračujeme prvonedeľnou eucharistickou adoráciou).

30. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (28. OKTÓBER)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, prikázaný sviatok

Piatok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

 1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45         17:45   7:15     9:30 7:30     17:45        7:30  7:15      9:30
VYŠNÝ KELČOV               11:00      15:30          11:00
SEMETEŠ        16:00          

 

 1. Pobožnosti na cintorínoch: Vo štvrtok, na slávnosť Všetkých svätých, budú pobožnosti na cintorínoch: na vysočskom o 14:00 a na kelčovskom po sv. omši.

 

 1. Spoveď: V tomto týždni je prvý piatok; sviatosť zmierenia je jednou z podmienok získania úplných odpustkov v prospech zosnulých, preto prijmite pozvanie na spoveď hodinu pred sv. omšami vo farskom kostole (okrem štvrtka). Starých a chorých budem chodiť spovedať vo Vysokej nad Kysucou v stredu od 9:00 hod. a v piatok od 9:00 v Domove dôchodcov.

V Semeteši bude možnosť vyspovedať sa v utorok od 15:15 hod.

Vo Vyšnom Kelčove v piatok od 13:30 hod. budem spovedať nevládnych po domoch a od 14:00 hod. v kostole.

 

 1. Odpustky: Verím, že nám záleží na spáse našich zomrelých príbuzných a priateľov; v týždni od 1. – 8. 11. môžeme pre nich získať úplné odpustenie trestov za hriechy, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za duše v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu treba splniť tri podmienky: spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel pápeža Františka. Tiež treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri upratovaní a výzdobe kostola, jeho okolia, či farskej záhrady. Osobitne ďakujem ženám, ktoré upratujú každý pondelok a po každom pohrebe. V nastávajúcom týždni o upratanie kostola prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný Kelčov č. 2

Horný Kelčov (v piatok): Emília Veselková a Mária Mlkvíková

 

 1. Ofera: Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby farnosti.

 

 1. Reflexné prvky: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci apeluje na chodcov a cyklistov – teda aj na vás, ktorí idúc do kostola po ceste sa stávate účastníkmi cestnej premávky – aby za zníženej viditeľnosti používali reflexné prvky na oblečení a tým predchádzali nešťastiam na cestách.

29. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (21.  OKTÓBER)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Pavla II., pápeža

 

 1. Upratovanie: Poďakovanie patrí tým, ktorým záleží na tom, aby sme mali kostol vyzdobený a čistý. V nastávajúcom týždni o upratanie kostola prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný Kelčov č. 1

Horný Kelčov (v piatok): Gabika Kubačaková a Andrea Ďurčanská.

 

 1. Ruženec: Ďakujem vám, ktorí ste pripravili minulú nedeľu stretnutie pri kaplnke na Vrchrieke spojené s modlitbou ruženca; i vám, ktorí sa modlíte túto modlitbu v kostole, alebo v rodinách a tým vyprosujete na príhovor Panny Márie Božie požehnanie pre nás všetkých.

 

 1. Ofera: Po sv. omši bude zbierka na misie. Vďaka za vašu podporu, ktorá tento rok pomôže farnostiam v Etiópii. Nezabudnime ani vo svojich modlitbách na misie a dielo evanjelizácie.

 

 1. Zmena času: Budúci víkend, v noci z 27. na 28. októbra, sa mení čas: o 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 zimného času.

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs