25. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (20. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: výročie konsekrácie farského chrámu (možnosť získať úplné odpustky)

Streda: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

 1. Prihlášky: Rodičia, ktorých deti by mali ísť v tomto školskom roku na 1. sväté prijímanie (tretiaci), si môžu po sv. omši vyzdvihnúť prihlášky. Stretnutie rodičov všetkých detí (tretiakov aj štvrtákov) bude v piatok, 9. októbra, po sv. omši v kostole.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Martin Krasňan z Čadce – Čadečky a Rozália Varechová, z Vysokej nad Kysucou. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Zbierky: Po sv. omši je hodová ofera; Pán Boh odplať za vaše milodary. Budúci týždeň bude zase zbierka na seminár.

 

 1. Kostol: Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri upratovaní a výzdobe kostola a okolia pred dnešnou slávnosťou titulu farského chrámu; takisto vám, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh hodovej svätej omše. O upratanie kostola v tomto týždni prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 4
 • Horný Kelčov: Vlasta Kubicová a Jozefína Belková

24. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (13. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Povýšenie Svätého kríža

Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Piatok: kántrový deň – poďakovanie za úrodu s požehnaním úrody.

Nedeľa: slávenie titulu chrámu (sollemnitas externa):  sv. Matúša apoštola. Hodovú  sv. omšu o 9:30 bude celebrovať Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD., riaditeľ diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy. Výnimočnosť hodového dňa vyjadrime aj oblečením: kto máte, príďte v kroji. Aby aj duša mala hody, bolo by dobré ísť aj na Sväté prijímanie. Po sv. omši bude výročná hodová ofera.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 07:15

09:30

  06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV   11:00       17:00  

 

 1. Deti: Po sv. omši si môžu deti zobrať slovníčky a samolepku.

 

 1. Zbierka: Po sv. omši je zbierka „Boží hrob“.

 

 1. Kostol: Ďakujem za vaše modlitby a pomoc vo farnosti. Vďaka patrí všetkým, ktorí chodíte upratovať a zdobiť náš kostol. O upratanie kostola v tomto týždni prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 3
 • Horný Kelčov: Danka Vanková a Mária Vanková

23. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6. SEPTEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Utorok: sviatok Narodenia Panny Márie

Sobota: Najsvätejšieho mena Panny Márie

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   09:30  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

 1. Rekolekcia: Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov turzovského dekanátu. Začne sv. omšou o 9:30 vo farskom kostole, na ktorú ste pozvaní všetci, ktorí budete môcť prísť. Z tohto dôvodu sv. omša vo štvrtok večer už nebude.

 

 1. Deti: Deti (najmä tretiaci a štvrtáci) dnes dostanú nové slovníčky, do ktorých si aj tento školský rok budú lepiť samolepky za sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky. Terajší štvrtáci, ktorí tak ešte neurobili, mi doneste slovníčky za minulý školský rok.

 

 1. Diecézne stretnutie: Na budúcu sobotu, 12.9., bude na hore Butkov stretnutie aktívnych účastníkov projektu rozvoja Žilinskej diecézy. Na púť sa môžete dopraviť autobusom aj z našej farnosti (odchod od fary je o 9:00). Treba sa prihlásiť na diecéznej stránke www.dcza.sk. Tam nájdete aj podrobný program, ktorý je aj na plagáte.

 

 1. Zbierky: Po sv. omši je ofera na novú strechu kostola. Nech Pán odmení každý váš milodar. Budúcu nedeľu bude presunutá zbierka na Boží hrob, ktorá býva na Veľkú noc.

 

 1. Kostol: Ďakujem za milodary na novú strechu kostola; tento týždeň ste obetovali spolu 580 €. Pán Boh odplať sponzorský dar na sochu do Betlehema rodine Milana a Jarmily Zajacových. Vďaka patrí všetkým, ktorí chodíte upratovať a zdobiť náš kostol. Tento týždeň prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 2
 • Horný Kelčov: Anna Pavlicová a Zdenka Lysíková

22. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (30. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Nájdime si čas, aby sme prišli na sv. omšu a aj na sväté prijímanie. Osobitne pozývam žiakov a študentov, ako aj učiteľov, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00
SEMETEŠ        16:00      

 

 1. Spovedanie: V kostoloch i chorých doma budem spovedať ako každý mesiac pred prvým piatkom. Ak máte nevládnych príbuzných, ktorí už dlhšie neboli na svätej spovedi, môžete ich prihlásiť v sakristii.

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť Marián Malík a Terézia Kubačáková s kánonickým bydliskom v Korni. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Svätá zem: Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete sa farská púť do Svätej zeme presúva na budúci rok (18. – 25. apríl 2021).

 

 1. Zbierka: Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na novú strechu farského kostola.

 

 1. VENI SANCTE: Pri (druhej) nedeľnej sv. omši o týždeň budeme prosiť Ducha Svätého o pomoc pre žiakov a študentov v nastávajúcom školskom roku. Deti dostanú nové slovníčky, do ktorých budú zbierať nálepky za sv. omše.

 

 1. Kostol: Ďakujem za milodary na strechu farského chrámu od Marcely Šulekovej s rodinou 100 €, od rod. Jakubíkovej 50 €, od rod. Popradskej 1000 Kč, a od bohuznámych 100, 50 a 20 €. Vyjadrujem vďaku aj za vašu pomoc pri upratovaní a zdobení kostola a jeho okolia. Pokračujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Vyšný koniec č. 1
 • Horný Kelčov: Anna Vanková a Lenka Chovancová

21. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (23. AUGUST)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bartolomeja, apoštola

Štvrtok: sv. Moniky

Piatok: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota: mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda štvrtok  piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.     17:45 17:45   06:30   17:45  17:45   06:30 07:15

09:30

VYŠNÝ KELČOV          16:00    11:00

 

 1. Časopis: Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk

 

 1. Ohlášky: Sviatostné manželstvo plánujú uzavrieť František Učnik a Jarmila Machová, s kánonickým trvalým pobytom v Tuchyni; a tiež Marián Malík a Terézia Kubačáková s kánonickým bydliskom v Korni. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 

 1. Kostol: Ďakujem za milodary na novú strechu kostola od bohuznámych: 2×100 €. Vďaka všetkým, ktorým záleží na tom, aby bol Boží chrám čistý a vyzdobený. Ďalej nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Závodie č. 3
 • Horný Kelčov: Anna Krupová a Katarína Umrianová

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs