Sv. omša na facebooku našej obce

V piatu pôstnu nedeľu, 29.03., bude o 09:00 hod. odvysielaná sv. omša z farského Chrámu sv. Matúša na facebookovej stránke našej obce Vysoká nad Kysucou. Na záver bude požehnanie pre celú farnosť s Oltárnou sviatosťou.

5. PÔSTNA NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY

PIATA PÔSTNA NEDEĽA (29. MAREC)

 

 1. Sväté omše: Počas trvania zákazu verejných bohoslužieb venujte pozornosť sledovaniu prenosov sv. omší v televízii, cez internet (mseonline.cz – desiatky prenosov sv. omší počas celého dňa), alebo v rádiu.

Na oltári nášho farského Kostola sv. Matúša sa cez tieto dni prináša najsvätejšia obeta Kristovho tela a krvi každý deň. Do modlitieb vkladám vás všetkých. Príležitostné prenosy slávenia Eucharistie v našej obci budú vopred oznámené.

Na záver sv. omše je požehnanie farnosti so sviatostným telom Pána Ježiša Krista.

Sv. omše vo všedný deň sú odslúžené na dohodnutý úmysel, v nedeľu je obetovaná, ako každý týždeň, za všetkých farníkov – za vás.

 

 1. Modlitba v kostole: V nedeľu je kostol otvorený pre súkromnú modlitbu v čase 10:00 – 17:00 hod. Prosím, nezdržiavajte sa vo vnútri vo zvýšenom počte, dbajte na:
 • zachovanie vzájomných odstupov min. 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti)
 • použitie osobných ochranných prostriedkov (rúška na ústa a nos, rukavice)
 • dodržiavanie hygienických pravidiel (dezinfekcia rúk) a respiračnej etikety
 • Zostaňte doma, ak badáte akékoľvek príznaky infekčného ochorenia.

 

 1. Spoveď: Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred prvým piatkom a pred veľkonočnými sviatkami tak, ako sme boli doteraz zvyknutí, počas trvania pandémie nie je možné. Rovnako, v záujme ochrániť pred možným nakazením seniorov, sa nebude vysluhovať táto sviatosť po domoch ako býva zvykom každý mesiac. Chorým a nevládnym prinesiem Eucharistiu hneď, ako to situácia dovolí. Pri vážnom zhoršení zdravotného stavu sviatosti vyslúžim bezodkladne, volajte hneď!

Veľmi sa odporúča vzbudiť si dokonalú ľútosť s predsavzatím prijatia sviatosti zmierenia hneď, ako to bude možné. Kto by však potreboval sviatostné rozhrešenie, nech individuálne požiada o spoveď, najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 

 1. Kontakt: V prípade akejkoľvek potreby (individuálne vyslúženie sviatosti zmierenia v exteriéri, vydanie úradného tlačiva a pod.) ma kontaktujte na fare, prípadne na farskom tel. čísle 0918 876 246, som vám samozrejme k dispozícii aj počas týchto dní.

 

 1. Katolícke noviny si môžete kedykoľvek počas dňa zobrať v predsieni fary.

 

 1. Pohreby: V súlade s nariadením hlavného hygienika SR Jána Mikasa sa budú pohreby aj v našej farnosti vykonávať iba za účasti najbližších príbuzných zosnulého. Všetci ostatní sú pozvaní na zádušnú sv. omšu, ktorá bude upresnená po skončení zákazu verejných bohoslužieb.

 

 1. Viera v rodinách: Nezanedbávajme prežívanie viery v rámci možností spoločne doma – rodičia s deťmi, i so starými rodičmi. Z farnosti Skalité prišla ponuka aktivít na prehĺbenie viery v rodine:

http://www.tvoj-strom.info/katechezy/lazarpodvon

 • Krížové cesty v prezentáciách

       http://www.tvoj-strom.info/katechezy/krizovecestyvprezentaciach

 

Sv. omša na facebooku našej obce

V stredu, 25.03., na slávnosť Zvestovania Pána, bude o 17:45 hod. odvysielaná sv. omša z farského Chrámu sv. Matúša na facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou. Na záver bude požehnanie pre celú farnosť s Oltárnou sviatosťou, tak ako býva každý deň počas tohto neľahkého obdobia.

Pozvanie k modlitbe

V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 h v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu o odvrátenie pandémie.

Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky zároveň pozval veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi – Mestu a celému Svetu. Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať plnomocné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Predĺžený zákaz bohoslužieb

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu vírusu COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS.

plné znenie: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320016

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs