KRISTA KRÁĽA

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (22. NOVEMBER) – KRISTA KRÁĽA

 

 1. Liturgický kalendár:

Dnes, v Nedeľu Krista Kráľa, bude po sv. omši zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pri tejto pobožnosti môžete získať úplné odpustky.

O týždeň slávime Prvú adventnú nedeľu; pri sv. omšiach sa budú požehnávať prinesené adventné vence. Môžete ich položiť pred oltár.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

 1. Odpustky: Pripomínam možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich, ktoré môžeme pre duše v očisci získať do konca mesiaca za predpokladu, že navštívime cintorín a pomodlíme sa ľubovoľnú modlitbu za zosnulých.

Pri tom treba splniť tri zvyčajné podmienky: spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku.

 

 1. Pôst: Nezabúdajme na prísny pôst za odvrátenie epidémie každý piatok až do 18. decembra. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú zdraví, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.

 

 1. Zbierka na charitu: O týždeň bude zbierka na charitu.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem všetkým, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá Boží chrám a chodia ho zdobiť a upratovať. Ďalej nasledujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 2
 • Horný Kelčov: Gabika Kubačáková a Aďa Ďurčanská

33. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15. NOVEMBER)


 1. ČIASTOČNÉ UVOĽNENIE OPATRENÍ:
 • VEREJNÉ SV. OMŠE – od pondelka možno obnoviť slávenie verejných bohoslužieb s obmedzením do 50% kapacity kostolov pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel.
 • DIŠPENZ – stále ostáva v platnosti všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • KOSTOL – farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v nedeľu od jednej popoludní do zotmenia.
 • OMŠE PRE SENIOROV – v sobotu o 17:45 bude sv. omša s nedeľnou platnosťou pre seniorov 65+ a osoby z rizikových skupín.
 • PRENOSY SV. OMŠÍ – prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce každú nedeľu o 9:30.
 • DETI – deti, ktoré budú sledovať prenos sv. omše doma, dostanú nálepku v škole na náboženstve.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

 1. Liturgický kalendár: Dnes je 4. Svetový deň chudobných; tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. O týždeň slávime nedeľu Krista kráľa.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate v Božom chráme, alebo vo farnosti. Tento týždeň o upratanie kostola prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 1
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Daniela Zajícová

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

FARSKÉ OZNAMY

VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. NOVEMBER)

 

 1. Liturgický kalendár:

Nedeľa: Všetkých svätých

Pondelok: Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

 1. Odpustky: Úplné odpustky pre zomrelých veriacich, obyčajne platiace len v dňoch 1. – 8. novemra, bude možné tento rok pre pandémiu koronavírusu získať celý november. Získať ich môžu tí, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa ľubovoľnú modlitbu za zosnulých.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu – a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou – môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlia modlitby za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pri tom treba mať úmysel splniť (len čo to bude možné) tri zvyčajné podmienky: spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel pápeža.

 1. Pôst: Od 30. októbra až do 18. decembra, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, slovenskí biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú zdraví, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok: zdržať sa mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň a okrem toho ešte dvakrát požiť menší pokrm.

 

 1. Rozsvieťme Slovensko: Fórum života pozýva všetkých zapojiť sa do 18. ročníka projektu Sviečka za nenarodené deti. Urobiť tak môžeme 2. novembra zapálením sviečky v oknách svojich domovov alebo na cintoríne a pomodliť sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť. Viac info aj na sviecka.forumzivota.sk

 

 1. Vysocký Betlehem: Vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste sa pričinili o to, aby už počas tohtoročných Vianoc bol pri farskom kostole kompletný Betlehem zo spadnutej lipy: rodinám, ktoré si spoločne adoptovali ďalšiu sochu mudrca z východu; pánovi Nevidzanovi, ktorý ošetruje sochy ochranným náterom; rovnako majstrom a brigádnikom, ktorí kládli dlažbu pod Vysocký Betlehem; takisto tým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní a dovoze materiálu (p. Kubošník a Adamec).

 

 1. Kontakt: Aj počas aktuálnych opatrení som vám k dispozícii na čísle 0910 950 927.

 

29. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18. OKTÓBER)

MISIJNÁ NEDEĽA

 

 1. DRUHÝ ZÁKAZ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB:
 • DIŠPENZ – slovenskí biskupi až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • KOSTOL – farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v nedeľu od 10:30 do zotmenia.
 • ÚČASŤ NA SV. OMŠI – vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení (max. 6 ľudí) bude umožnené prísť na sv. omšu len rodine, na úmysel ktorej je obetovaná. Tzn. z rodiny, za ktorú je slávená sv. omša môže prísť 5 ľudí (šiesty je kňaz). Intencie môžete nahlásiť telefonicky na 0910 950 927.

V piatok je sv. omša obetovaná za dobrodincov, ktorí podporujú projekt novej strechy kostola, alebo akýmkoľvek spôsobom pomáhajú vo farnosti a v nedeľu za zverený ľud (dohodnuté nedeľné úmysly sa preto prekladajú na pracovný deň). V tieto dni sú sv. omše streamované a vstup je vyhradený pre asistenciu.

 • PRENOSY SV. OMŠÍ – prenosy bohoslužieb z farského Chrámu sv. Matúša môžete sledovať v priamom prenose na oficiálnej facebookovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na Infokanáli obce každú nedeľu o 9:30 a piatok o 17:45
 • DETI – deti, ktoré budú sledovať prenos sv. omše doma, dostanú nálepku v škole na náboženstve.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30  17:45 17:45   06:30    9:30

 

 1. Ruženec: Pripojme sa k deťom na celom svete, ktoré sa dnes modlia ruženec za pokoj a mier vo svete. Vzhľadom na nemožnosť verejných zhromaždení sa pridajme k tejto modlitbovej iniciatíve v rodinách a zjednoťme sa v spomínanom úmysle. Na stránke www.miliondeti.sk nájdete aj návod, ako sa modliť ruženec pre deti.

 

 1. Kontakt: Aj počas aktuálnych opatrení máte možnosť vyspovedať sa a prijať Eucharistiu. Treba si len vopred dohodnúť súkromný termín na čísle 0910 950 927.

28. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (11. OKTÓBER)


 1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa: Misijná nedeľa

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok streda štvrtok piatok  sobota    nedeľa
VYSOKÁ N. K.    17:45 17:45  06:30

 

 17:45

 

17:45   17:45

SENIORI

7:15, 9:30
VYŠNÝ KELČOV         16:00       11:00

 

 1. Fotky: Prosím tých, ktorí by mohli zapožičať historické fotky kelčovského kostola za účelom pripravovanej publikácie, aby ich priniesli po niektorej sv. omši do sakristie. Po naskenovaní budú vrátené.

 

 1. Zbierky: Po sv. omši je ofera na strechu farského chrámu. O týždeň bude zbierka na misie, ktorá bude venovaná zvlášť farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo. Za vaše milodary vyjadrujem úprimné Pán Boh odplať.

 

 1. Kostol: Ďakujem všetkým, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu chrámu, alebo inak pomáhate vo farnosti. Tento týždeň pokračujú:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 1
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Daniela Zajícová

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs