Druhá adventná nedeľa

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa cirkvi

Štvrtok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE Panny Márie (Je to prikázaný sviatok – vieme, že cez prikázaný sviatok sa máme, ak je to možné, zdržiavať ťažkej práce a zasvätiť deň účasťou na sv. omši. Je to jeden z pekných a veľkých mariánskych sviatkov, ktorý vhodným spôsobom zapadá do adventného obdobia.)

Nedeľa: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU „A“ – Nedeľa „GAUDETE“ – radujte sa. Pri liturgických sláveniach na túto nedeľu je možné ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch.

Čítať ďalej

Prvá adventná nedeľa

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ondreja, apoštola

Piatok: Prvý piatok v mesiaci.

Sobota: sv. Františka Xaverského, kňaza

Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU „A“

Čítať ďalej

34. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Pondelok: Obetovanie Panny Márie

Utorok: sv. Cecílie, panny a mučenice

Štvrtok: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

Piatok: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU „A“     (Začína nový liturgický rok – cyklus „A“)

Čítať ďalej

33. Nedeľa v období cez rok

 Liturgický kalendár:

Štvrtok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK „C“ – KRISTA KRÁĽA 

Čítať ďalej

32. nedeľa v období cez rok

1. Liturgický kalendár:

Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Štvrtok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi

Piatok: sv. Martina Tours, biskupa

Sobota: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Nedeľa: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs