2. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (20. JANUÁR)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Piatok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola

 

 1. Sväté omše:

V Semeteši budú bývať sv. omše iba v prvopiatkovom týždni vo štvrtok o 15:30.

   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45 17:45       6:30        17:45       17:45         7:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV               15:30          11:00

 

 1. Upratovanie:

Ďakujem vám za vaše modlitby a akúkoľvek pomoc vo farnosti, osobitne za upratovanie vnútra i okolia kostola. Tento týždeň prosím o čistenie chrámu:

 • Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný koniec č. 7
 • Horný Kelčov: Emília Veselková a Mária Mlkvíková

3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

FARSKÉ OZNAMY

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

KRST KRISTA PÁNA (13. JANUÁR)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie pred pôstom.

 

 1. Sväté omše:
   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      17:45 14:00      17:45        6:30       17:45         7:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV               15:30          11:00
SEMETEŠ        16:00          

 

 1. Nácvik piesní:

Pozývame deti na nácvik piesní po (druhej) sv. omši na faru.

 

 1. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme za jednotu veriacich v Krista v spoločných i súkromných modlitbách.

 

 1. Upratovanie:

Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri odpratávaní snehu a pri upratovaní kostola, či inak pomáhate vo farnosti. Tento týždeň prosím o čistenie chrámu:

 • Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný koniec č. 6
 • Horný Kelčov: Gabika Kubačáková a Aďa Ďurčanská

 

Púť do Talianska

Farský úrad vo Vysokej nad Kysucou pozýva farníkov na púť do Talianska na pútnicke miesta – SAN GIOVANNI ROTONDO, PIETRELCINA MONTE SAN ANGELO, BARI, LANCIANO.
Letecky z Krakova v dňoch od 22.7. do 26.7.2019
Potrebné informácie ako i podrobný popis púte nájdete v dokumente put_taliansko.pdf
Podujatie na facebooku.

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

FARSKÉ OZNAMY

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

ZJAVENIE PÁNA (6. JANUÁR)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Nedeľa: KRST KRISTA PÁNA

 

 1. Sväté omše:

Ranná sv. omša vo štvrtok bude bývať o 6:30 hod.

   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      13:00        17:45        6:30       17:45         7:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV               15:30          11:00
SEMETEŠ        16:00          

 

 1. Nácvik piesní:

Pozývame deti na nácvik piesní budúcu nedeľu po druhej sv. omši na faru.

 

 1. Farská púť:

Vzadu na stolíku si môžete zobrať letáky s itinerárom púte do Talianska v júli tohto roka. Prihlásiť sa môžete s poplatkom a dokladom totožnosti (občiansky preukaz, pas) v sakristii, alebo na fare.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri odpratávaní snehu pri kostole; pri dverách kostola sú k dispozícii lopaty, nebojte sa ich použiť a potom vrátiť späť. Ďakujem i za upratovanie chrámu a tento týždeň prosím:
 • Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný koniec č. 5
 • Horný Kelčov: Marcela Kovalčuková a Danka Zajícová

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY

FARSKÉ OZNAMY

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA (30. DECEMBER)

 

 

 1. Liturgický kalendár:

Utorok: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, prikázaný sviatok

Piatok: prvý piatok v mesiaci

Nedeľa: ZJAVENIE PÁNA

 

 1. Sväté omše:
   pondelok      utorok     streda      štvrtok      piatok      sobota      nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU      16:00 7:15     9:30      17:45        7:30       17:45         7:30  7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV         11:00           15:30          11:00

 

 1. Vianočný koncert: Pozývame vás na vianočný koncert Mišky Kubištelovej s priateľmi dnes o 15:00 do farského kostola.

 

 1. Ďakovná pobožnosť:

Na Silvestra, v pondelok o 16:00 hod., bude na záver roka sv. omša s ďakovnou pobožnosťou za udelené dobrodenia v roku 2018. Po nej sa presunieme na námestie pred obecným úradom, kde obec pripravila kultúrny program a ohňostroj.

Posledné chvíle končiaceho roka 2018 budete môcť stráviť v tichu kostola pred bohostánkom od 23:30 a do nového roka 2019 vykročiť s Božím požehnaním.

 

 1. Koleda: V sobotu od 9:00, pri príležitosti sviatku Troch kráľov, budem chodiť požehnávať domy a byty. Kto má záujem, aby bol požehnaný jeho príbytok, nech sa prihlási v sakristii po sv. omšiach najneskôr do utorka.

 

 1. Novoročná ofera: Na Nový rok bude po sv. omšiach výročná ofera. Pán Boh odplať za všetky milodary a pomoc pre kostol a pre farnosť.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem všetkým, ktorým záleží na tom, aby bol náš kostol čistý a pekne vyzdobený, alebo pomáhate pri odpratávaní snehu pri kostole. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí ste nacvičovali a pripravovali jasličkové akadémie a koledovanie Dobrej noviny, alebo ste prispeli k dôstojnému sláveniu polnočnej sv. omše.

V čistení kostola je tento týždeň na rade:

 • Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Nižný koniec č. 3
 • Horný Kelčov: Alena Kubošníková a Michaela Kubošníková.

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs