ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1. Liturgický kalendár:

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaný sviatok (Je to prikázaný sviatok. Vieme, že v prikázaný sviatok – ak je to možné – nemáme ťažko pracovať a nábožne sa zúčastniť na sv. omši. Pred sv. omšou sa odloží z oltára socha Zmŕtvychvstalého Krista. Veľkonočná svieca „Paškál“ sa uchováva pri ambóne, alebo pri oltári až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého.“)

Piatok: sv. Filipa Neriho, kňaza

Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


Čítať ďalej

Sviatok sv. Floriána 2017

Sv. Floriána, patróna hasičov, si podľa rímskeho martyrológia pripomíname 4. mája. Bol dôstojníkom rímskej armády  a mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. V roku 304 sa postavil na obranu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov v Lorchu. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304.

Čítať ďalej

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Čítať ďalej

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1. Liturgický kalendár:

Sobota: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Čítať ďalej

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, robotníka

Utorok: sv. Anzelma, biskupa a učiteľa cirkvi

Streda: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Piatok: Prvý piatok v mesiaci

Sobota: Prvá sobota v mesiaci

Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Dobrého Pastiera

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs