2. NEDEĽA CEZ ROK

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19. JANUÁR)

 

 1. Liturgický kalendár:

Sobota: Obrátenie sv. Pavla, apoštola

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

   17:45   17:45    6:30   17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV           16:00    11:00

 

 1. Milodar: Pán Boh odplať za milodar ružencového spoločenstva z Vyšného Kelčova na novú strechu farského kostola 200,- €, bohuznáme rodiny 150,- € a 100,- €.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám za ochotu a čas pri upratovaní kostola. Ďalej nasleduje skupina:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 3
 • Horný Kelčov: Anna Krupová a Katarína Umrianová

KRST KRISTA PÁNA

FARSKÉ OZNAMY

KRST KRISTA PÁNA (12. JANUÁR)

 

 1. Liturgický kalendár:

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie pred pôstom.

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

   17:45   17:45    6:30   17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV           16:00    11:00

 

 1. Týždeň modlitieb: Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme za jednotu veriacich v Krista vo svojich modlitbách.

 

 1. Birmovka: Sviatosť birmovania príde do našej farnosti vyslúžiť pán biskup Tomáš Galis v nedeľu, 28. júna.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám za pomoc pri rôznych prácach v kostole, či na fare. Tento týždeň o upratanie chrámu prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 2
 • Horný Kelčov: Anna Poliaková a Mária Lukešová

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

Farnosť Vysoká nad Kysucou Vás srdečne pozýva na Púť do Svätej zeme, letecky z Viedne v dňoch od 16.10 do 23.10.2020.

Čítať ďalej

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

FARSKÉ OZNAMY

 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (5. JANUÁR)

 

 1. Liturgický kalendár:

Pondelok: ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok

 

 1. Sväté omše:
  pondelok  utorok  streda  štvrtok   piatok   sobota nedeľa
VYSOKÁ

NAD KYSUCOU

   7:15

9:30

  17:45    6:30   17:45   17:45    6:30    7:15

9:30

VYŠNÝ KELČOV   11:00             11:00

 

 1. Púť do Svätej zeme: Na stolíkoch v kostole si môžete zobrať leták s itinerárom púte do Svätej zeme v októbri tohto roka. Prihlásiť sa môžete so zálohou 200,- € v sakristii, alebo na fare. Na púť je potrebný cestovný pas s platnosťou minimálne do mája 2021!!

 

 1. Milodar: Pán Boh nech odplatí milodar Ružencového bratstva od Širokého mosta za milodar 100,- € na novú strechu kostola.

 

 1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí pomáhate pri odpratávaní snehu pri kostole; pri dverách kostola sú k dispozícii lopaty, nebojte sa ich použiť a potom vrátiť späť. Ďakujem i za upratovanie chrámu a tento týždeň prosím:
 • Vysoká nad Kysucou: Nižný Kelčov č. 1
 • Horný Kelčov: Beáta Mlkvíková a Hedviga Veselková

Vianočný koncert Michaely Kubištelovej s priateľmi

Vianočné obdobie je typické okrem zotrvania v motlitbách aj spevom kolied a Vianočných piesní , ktoré sú určené k úcte novonarodenému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs