30. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Sobota: spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK „C“
Čítať ďalej

28. Nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Sobota: sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka cirkvi

Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

27. Nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Františka Assiského

Piatok: Ružencovej Panny Márie – Prvý piatok v mesiaci

Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

Motlitba posvätného ruženca

Ruženec (z lat. rosariumružová záhrada) je jednou z najznámejších modlitieb rímskokatolíckej cirkvi. Je to súbor opakujúcich sa modlitieb prerušovaných rozjímaním. Modlitby pozostávajú zo sekvencií Otčenáša, nasledovaných desiatimi modlitbami Zdravas Mária a ukončených Sláva Otcu. Takáto sekvencia sa nazýva desiatok. Pôvodný ruženec sa niekedy na rozlíšenie od iných podobných modlitieb nazýva aj prívlastkom mariánsky alebo dominikánsky.

Ruženec je rozjímavou modlitbou, ktorá vedie modliaceho sa k rozjímaniu nad niektorými tajomstvami (udalosťami) zo života Ježiša Krista a Panny Márie. Pozostáva najmä z opakovania modlitby Zdravas Mária (v gréckokatolíckej forme: Raduj sa, Bohorodička).

Čítať ďalej

26. Nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Vincenta de Paul, kňaza

Štvrtok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Piatok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi

Sobota: sv. Terézie z Liesieux, panny a učiteľky cirkvi

Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs