25. nedeľa v období cez rok

  • Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ondreja Kima, kňaza a Pavla Chonga , kórejských mučeníkov

Streda: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – patróna našej farnosti

Piatok: sv. Pia z Pietrelciny,, kňaza

Sobota: spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

24. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár:

Pondelok: Najsvätejšieho mena Panny Márie

Utorok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi

Streda: Povýšenie svätého kríža

Štvrtok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska

Piatok: sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa

Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

23. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Štvrtok: Narodenie Panny Márie

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu v sobotu

Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK „C“

  Čítať ďalej

22. nedeľa v období cez rok

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Piatok: Prvý piatok v mesiaci

Sobota: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi

Nedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK „C“

Čítať ďalej

21. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Streda: sv. Bartolomeja, apoštola

Sobota: sv. Moniky, spomienka

Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK „C“
Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs