15. NEDEĽA

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15. JÚL)

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Utorok: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

 

  1. Sväté omše:
   pondelok    utorok    streda   štvrtok     piatok     sobota    nedeľa
VYSOKÁ NAD KYSUCOU     17:45     17:45      7:30      17:45       7:30   7:15     9:30
VYŠNÝ KELČOV      15:30     11:00
SEMETEŠ     16:00

 

  1. Upratovanie: Ďakujem vám, ktorí chodíte upratovať a zdobiť kostol. Na budúci týždeň prosím:

Vysoká nad Kysucou (v sobotu po sv. omši): Ústredie č. 2

Horný Kelčov (v piatok po sv. omši): Alena a Michaela Kubošníkové.

 

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO V ROKU „B“

(Končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok. Od zajtra sa modlíme modlitbu ANJEL PÁNA.)

 1.Liturgický kalendár:

Pondelok: Svätodušný pondelok

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza

Sobota: sv. Filipa Neriho, kňaza

Nedeľa: NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Čítať ďalej

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA V ROKU „B“

1.Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Mateja, apoštola

Streda: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Nedeľa: NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

(Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania D. Sv. na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.)

Čítať ďalej

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA V ROKU „B“

1.Liturgický kalendár:

Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaný sviatok (Je to prikázaný sviatok. Vieme, že v prikázaný sviatok – ak je to možné – nemáme ťažko pracovať a nábožne sa zúčastniť na sv. omši. Pred sv. omšou sa odloží z oltára socha Zmŕtvychvstalého Krista. Veľkonočná svieca „Paškál“ sa uchováva pri ambóne, alebo pri oltári až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého.“)

Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Čítať ďalej

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA V ROKU „B“

1.Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jozefa, robotníka

Streda: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Piatok: sv. Floriána, mučeníka – prvý piatok v mesiaci

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs