ÔSMA NEDEĽA V CEZ ROK

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“    (Mt 6, 33)

1.Liturgický kalendár:

Streda: Popolcová streda, (Deň pokánia v celej Cirkvi – je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Je to začiatok pôstneho obdobia a na znak toho sa pri svätých omšiach bude aj u nás značiť požehnaným popolom na čelo.)

Piatok: Prvý piatok v mesiaci

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu – prvá sobota v mesiaci

Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V LITURGICKOM ROKU „A“

Čítať ďalej

SPK 2017

V dňoch 03. – 05. marca v Športovej hale v Čadci sa bude konať 22. ročník festivalu SPK „Sme Pripravení Kráčať“. V piatok počas dňa 03. 03. pozývame najmä deti s rodičmi, alebo animátormi. V sobotu od 15.00 do 19.00 pozývame najmä mládež a birmovancov na hodnotný mládežnícky program. V nedeľu 05. 03. od 12:30 h pozývame najmä dospelých, spoločenstvá a rodiny, kde bude prednášať Mons. Peter Brodek. Nedeľná sv. omša bude slávená o 16:30 h za účasti kysuckých rodákov v zasvätenom živote. Všetci ste srdečne pozvaní na ktorúkoľvek časť programu.
emauz.sk

SIEDMA NEDEĽA V CEZ ROK

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
 (Mt 5, 48)

1.Liturgický kalendár:

Streda: Katedra sv. Petra, apoštola

Štvrtok: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V LITURGICKOM ROKU „A“

Čítať ďalej

ŠIESTA NEDEĽA V CEZ ROK

„Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným. Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni po tom, čo chceš. Pred človekom stojí život a smrť; dostane to, čo si vyvolí.“    (Sir 15, 16-18)

1. Liturgický kalendár:

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V LITURGICKOM ROKU „A“

Čítať ďalej

PIATA NEDEĽA CEZ ROK

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16)

1.Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Piatok: sv. Školastiky, panny

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (25. svetový deň chorých.)

Nedeľa: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V LITURGICKOM ROKU „A“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs