DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Antona, opáta

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Sobota: sv. Agnesy, panny a mučenice

Nedeľa: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V LITURGICKOM ROKU „A“

Čítať ďalej

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA KRST KRISTA PÁNA

  1. Liturgický kalendár:

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU „A“


Čítať ďalej

SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE – NOVÝ ROK

  1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov cirkvi

Piatok: ZJAVENIE PÁNA, slávnosť po starom tento sviatok poznáme ako TROCH KRÁĽOV

Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA

  Čítať ďalej

Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Lidovec v našich kostoloch

Po slávnosti Božieho narodenia zaradila cirkev do svojho kalendára spomienku na prvého mučeníka – svätého Štefana. Tento sviatok sa zaviedol okolo roku 380. Sviatok sv. Štefana sa v západnej cirkvi slávi 25. decembra.

Tohtoročné slávenie 2. sviatku vianočného počas svätých omší vo Vysokej nad Kysucou a to vo farskom kostole sv. Matúša o 10:30 hod. a vo filiálnom kostole Božského srdsca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove o 11:00 hod., možno považovať ešte za slávnostnejšie. O jedinečnosť slávenej liturgie sa totiž svojim nádherným vystúpením postarala mužská spevácka skupina Lidovec z obce Solčany.

Čítať ďalej

NEDEĽA – NARODENIE PÁNA

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Štefana, prvého mučeníka – Prvý deň vianočnej oktávy sa slávi ako sviatok samotný.

Utorok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Streda: sv. Neviniatok, mučeníkov

Piatok: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok

Nedeľa: PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK (Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve, alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky. V našej farnosti sa hymnus k Duchu Svätému bude spievať pri každej sv. omši.  Touto slávnosťou sa končí oktáva Narodenia Pána.)

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs