DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

„Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“  (Mt 14,28)

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka

Utorok: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť (Je to jeden z pekných mariánskych sviatkov  – Vy už dobre viete, že v prikázaný sviatok pokiaľ je to možné, nemáme ťažko pracovať a máme zasvätiť deň účasťou na sv. omši. Sv. omša bude v utorok vo farskom kostole sv. Matúša vo Vysokej ráno o 7.30 hod. aj večer o 17.45 hod. a tak isto bude sv. omša aj vo Vyšnom Kelčove o 15.30 hod.)

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

PREMENENIE PÁNA – OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Dominika, kňaza

Streda: sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy

Štvrtok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Piatok: sv. Kláry, panny

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

                     Dnes o 11.00 hod. je sv. omša v kaplnke sv. Anny v Kýčerách.

        

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Utorok: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi

Piatok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (prvý piatok v mesiaci)

Sobota: Spomienka na Pannu Máriu

Nedeľa: OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“ – PREMENENIE PÁNA

Čítať ďalej

ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

„Nechajte oboje rásť až do žatvy.“ (Mt 13,30)

1. Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jakuba, apoštola

Streda: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Štvrtok: sv. Gorazda a spoločníkov

Sobota: sv. Marty

Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

1. Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

Sobota: sv. Márie Magdalény

Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK „A“

Čítať ďalej

Litrugický Kalendár

Správy Tkkbs